BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC HỘI TUẦN LỄ THỨ 28

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018)

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM.

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

12/03

 - 7h30’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCĐ LCHSV khoa Xây Dựng họp với bạn chủ nhiệm khoa triển khai kế hoạch trong tuần tại văn phòng khoa.

- 7h30’: BCH LCH khoa Luật họp giao ban cùng BCN khoa (VPK).

- 7h30’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCH Khoa Xây Dựng đăng tin tức học tập, hoạt động tuần lên Website Khoa Xây Dựng.\

-7h30’: BCH LCH khoa GD chính trị họp giao ban cùng BCN khoa (VPK).

- 8h00’ : BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ họp giao ban cùng BCN khoa ( Văn phòng khoa )

- 8h00’: BTK LCH khoa Lịch sử họp liên tịch với BCN Khoa. (VPK).

- 8h00’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV,  LCH tổ chức dọn dẹp nhà thực hành xây dựng .

- 8h00’: LCH SV viện CN Hóa sinh – Môi trường họp giao ban cùng BCN khoa (VPK).

-8h00’: LCHT viện SPTN họp giao ban với BCN viện.(VPV).

-8h00’: LCHTSV khoa Địa lý-QLTN họp giao ban cùng BCN khoa (VPK).

-8h00’: BCH LCH khoa Ngữ văn họp giao ban cùng BCN khoa (VPK).

-9h00’: BCH LCH viện Kỹ thuật và Công nghệ họp giao ban cùng BCN khoa (VPK).

-10h00’: BCH LCH khoa GDTC họp giao ban cung BCN khoa (VPK).

 

 

14h00’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCH Khoa Xây Dựng tổ chức chương trình “Tuổi trẻ SV Khoa Xây Dựng chung tay xây dựng ngôi trường văn minh hiện đại” tại Tầng 2 nhà Thực hành Xây Dựng

- 15h30’: BCH LCH khoa SP Ngoại ngữ họp triển khai hoạt động tháng 3 (Văn phòng khoa).

- BCH LCH viện CN Hóa sinh- Môi trường kết hợp CLB PWE tổ chức tặng áo đoàn cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

- 19h00’: BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ tổ chức tuyển chọn thí sinh tham gia đêm chung kết chương trình “ FLD’s got talent ” ( Phòng học nhà B).

-19h30’: LCH khoa Luật tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức Pháp Luật (Các phòng học nhà B).

- BTC Chương trình :
"Hành trình Sinh viên trường Đại học Vinh vì biển - đảo miền Trung" gặp mặt tình nguyện viên đăng ký chương trình.

 

Ba

13/03

- 8h00’ : BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ họp bàn kế hoạch tổ chức “ English Speaking Contest” ( Văn phòng khoa )

-8h00’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCĐ-LCHSV khoa xây dựng tổ  chức cuộc thi “ Ảnh và masked liên quan đến ngành xây dựng ” tại Nhà thực hành Xây Dựng

- 17h30’ : BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ kết hợp cùng các chi hội khóa 56 sản xuất poster tháng 3 ( Sảnh nhà B )

- 18h00’ : BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ họp bàn kế hoạch tổ chức chương trình “ FLD’s Got talent” (Văn phòng khoa).

- BCH LCH viện CN Hóa sinh – Môi trường kết hợp với CLB PWE hướng dẫn sinh viên học tiếng anh.

 

- 19h00’: BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ kết hợp cùng các chi hội khóa 58 sản xuất poster tháng 3 ( Sảnh nhà B ).

-19h30’: LCH khoa Luật tổ chức cuộc thi “Hùng Biện” (Phòng học nhà B).

- 19h00’:BCH LCH viện Kỹ thuật và Công nghệ phát động cuộc thi ảnh “Năm tháng sinh viên cùng SET” (Internet).

- 19h30’: BCH LCH phối hợp cùng các chi hội khóa 57 tổ chức hùng biện “ Tuổi trẻ và hội nhập “ ( Phòng học nhà A ).

-19h00’:Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV,  LCĐ-LCHSV tổ chức tổ chức họp bàn về giải bóng đá cán bộ đoàn hội khoa xây dựng  tại sân bóng đại học vinh

- CLB TTVĐ Hiến máu tình nguyện gặp mặt thành viên F4

 

14/03

- 8h00’ : BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ họp LCH mở rộng (Văn phòng khoa)

-8h00’:Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV,  Ban chấp hành LCHSV tổ chức trực trợ lí về học vụ tại văn phòng khoa xây dựng

 

-- 14h00’ : BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ họp bàn kế hoạch tổ chức chương trình “ Drama contest ” (Văn phòng khoa).

-14h00’: BCH LCH khoa Luật tổ chức giải bóng đá toàn khoa (Sân bóng ĐHV).

-14h00’:Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV,  LCĐ-LCHSV khoa xây dựng tổ chức làm tủ sách tại Nhà thực hành xây dựng

- 18h00’: BCH Hội SV viện SPTN họp liên thông với  BCH Đoàn viện .(VP Viện)

- 19h00’: BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ tổ chức đêm chung kết chương trình “ FLD’s got talent ” ( Hội trường A )

-19h00’: BTK LCH – BTV LCĐ khoa Lịch sử tổ chức Hội nghị giao lưu, gặp gỡ CLB Tình nguyện, CLB Dân ca Ví, Giặm, CLB Lữ hành. (P.Quản trí bố trí phòng).

- BCH LCH viện CN Hóa sinh – Môi trường kết hợp với CLB PWE hướng dẫn sinh viên học tiếng anh.

- BCH LCH viện CN Hóa sinh-Môi trường kết hợp BCH Đoàn viện KT-CN tổ chức dạy tin học miễn phí cho sinh viên

 

Năm

15/03

-7h00’:Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV,  LCH khoa Xây Dựng tổ chức cuộc thi “hiểu biết ngành xây dựng “ tại Nhà thực hành xây dựng .

- 8h00’ : BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ họp bàn kế hoạch tổ chức “ ” ( Văn phòng khoa ).

-BCH LCH viện CN Hóa sinh-Môi trường kết hợp sinh viên nghiên cứu khoa học.

 

- 17h30’: BTK HSV trường họp, chuẩn bị công tác tập huấn (Văn phòng Đoàn Hội).

- 17h30’ : BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ họp bàn kế hoạch sản xuất FLD radio show số tháng 3 ( Văn phòng khoa ).

- LCH viện CN Hóa sinh-Môi trường tổ chức đá bóng cho giáo viên và sinh viên.

-18h00’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCĐ-LCH khoa Xây Dựng tổ chức giao lưu bóng đá tại sân Đại Học Vinh tại Sân bóng số  Đại học Vinh

 

- BCH LCH viện CN Hóa sinh-Môi trường kết hợp BCH Đoàn viện KT-CN tổ chức dạy tin học miễn phí cho sinh viên.

 

Sáu

16/03

- 7h00’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCHSV tổ chức giới thiệu việc làm thêm cho SV tại văn phòng khoa 2.

-8h00’: BCH LCH khoa Địa lý-QLTN kết hợp Đội tình nguyện khoa tổ chức dạy kèm cho lưu học sinh (Ktx4)

- 17h30’ : BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ sản xuất “ Campus’ time magazine “ số tháng 3 ( Văn phòng khoa )

- 17h30’: Họp BCH LCHSV khoa Giáo dục

 

- 19h15’: CLB Dancing khoa Sư phạm Ngoại ngữ tập luyện (Tầng 3 nhà A0).

-BCH LCH viện CN Hóa sinh-Môi trường tổ chức hội thảo giải đáp thắc mắc cho sinh viên khóa 57, 58.

- -19h30’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCĐ-LCH khoa Xây Dựng tổ chức giải văn nghệ chào mừng ngày 26/3 tại hội trường A.

Bảy

17/03

-8h00’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCĐ-LCH khoa Xây Dựng tổ chức dạy bổ trợ kiến thức cho SV lào tại phòng học B3 204

- 11h35’: BCH LCH khoa Sư phạm Ngoại ngữ họp bàn tổ chức “Giải bóng đá sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ năm 2018”

( Văn phòng khoa).

 

-Hoạt động TNTC hỗ trợ các bạn sv Lào trong LCH khoa Giáo dục học Tiếng Việt (ktx số 4).

14h00’: BCH LCH viện Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức chương chình “Xây dựng con đường tự quản” (Xã Nghi Đức, TP.Vinh).

-19h30’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCĐ-LCH khoa Xây Dựng tổ chức hỗ trợ đồ án cho sinh viên xây dựng  khóa 54 tại Phòng học B2 203.

- 19h30’: CLB Du ca Khoa Luật tổ chức chương trình dạy đàn hát cho SV (Ký túc xá ĐHV).

 

CN

18/03

-7h00’:Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV, LCĐ LCH SV khoa Xây dựng  tổ chức ngày chủ nhủ nhật xanh dọn rác đầu năm  tại khuôn viên đại học vinh .

- 7h00’: Tập huấn cán bộ Hội toàn trường (Hội trường A).

 

- 15h00’: LCĐ –LCH khoa Xây dựng tổ chức hướng dẫn phần mềm Revit cho sinh viên khoa xây dựng hàng tuần tại Văn phòng khoa 2.

- 14h00’:  Tập huấn cán bộ Hội toàn trường ( Cơ sở 2 ĐHV).

 

-BCH LCH viện CN Hóa sinh-Môi trường cùng CLB CNTP tổ chức cuộc thi sản phẩm sáng tạo.

-19h00’: Hướng tới đại hội đại biểu HSV trường ĐHV,  LCĐ- LCH SV tổ chức gặp mặt sinh viên cuối khóa k54 xây dựng tại hội trường A.

- Tập huấn cán bộ Hội toàn trường ( Cơ sở 2 ĐHV).

 

Cả tuần

- BCH LCH khoa Lịch sử tuyên truyền rộng rãi cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022".

- BCH LCH khoa Lịch sử tuyên truyền rộng rãi Cuộc thi thiết kế logo Đại hội Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2020.

- BCH LCH khoa Lịch sử kêu gọi hội viên đăng ký hưởng ứng sự kiện “Hành trình Sinh viên trường Đại học Vinh vì biển đảo Miền Trung”.

- Các LCH tổ chức kiểm tra nếp sống văn hóa các lớp chuyên ngành

- Sinh hoạt CLB Dance Khoa SP Ngoại ngữ (tầng 2 nhà A0)

- Sinh hoạt CLB ELAC (phòng QT bố trí)

- LCHSV Khoa SP Ngoại ngữ chuẩn bị mô hình CLB Tiếng Anh cho HS Tiểu học (Trường Thực hành SP)

- Hội sinh viên tham gia hội thi NVSP các khoa Sinh học, GDTC, Hóa học.

Lưu ý

 

- Các nội dung có chữ in đậm màu xanh là hoạt động cấp trường

- Các nội dung có chữ in thường là hoạt động cấp khoa

- Các nội dung có chữ in nghiêng là hoạt động cấp lớp, CLB, đội, nhóm và tương đương

 

Tuần này:

 

- Các liên chi hội sau đã nạp lịch tuần: SP Toán học, Vật lý & CN, Hóa học, Sinh học, Xây dựng, CNTT, SP Ngữ văn, SP Ngoại ngữ, Luật, Kinh tế, ĐTVT, GD Chính trị, Địa lý & QLTN, GDQP, NLN, Lịch sử, GDTC, Giáo dục.

- Các liên chi hội nạp lịch tuần nhưng không có hoạt động của LCH:.Không.

- Các liên chi hội nạp muộn lịch tuần:  Địa lý & QLTN, GDQP, CNTT.

- Các liên chi hội không nạp lịch tuần: Giáo dục, GDTC.

 

 

File đính kèm: