BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC HỘI TUẦN LỄ THỨ 17

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 9/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

2

9/12

-8h00: Tuyên truyền các bạn tham gia chương trình" Mùa Đông Ấm " của khoa GDTC

-Họp bàn giao công tác Hội tuần 16 của GDTC

-7h30’: LCĐ-LCHSV khoa

Xây Dựng với ban chủ nhiệm

khoa triển khai kế hoạch trong

tuần (tại văn phòng khoa).

- 8h00’: BCH LCH

giao ban với BLĐ Viện

(VPV)

Gửi bù 26/11/2019:

ĐV – LCH giới thiệu

Đoàn viên – Hội viên

ưu tú tham gia lớp Kết

nạp Đảng tháng 11

năm 2019 (Cs1) viện NN và TN

- LCH đăng bài

Subweb của khoa Luật

-7h30: Họp với BLĐ

Viện về các hoạt động

sắp tới của LCH Viện

SPXH.

-Tổ chức tìm kiếm việc làm cho

sinh viên của viện KHXH&NV

-Hướng dẫn cách luyện tập môn Bóng Chuyền của khoa GDTC

-15h30’: LCĐ-LCHSV

tổ chức cho các lớp

quyên góp nhằm thực

hiện chương trình “Mùa đông ấm” của khoa XD

-17h30’: BTK LCH Viện họp

xét duyệt hồ sơ với BLĐ Viện SPXH

- 15h00’: FLD team tập luyện

 

và trình diễn.

-Tổ chức tìm kiếm việc làm cho

sinh viên của viện KHXH&NV

 

-19h00’: Sinh hoạt

CLB phần mềm Revit

Kiến Trúc (tại Phòng

học A2 102).

-19h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây dựng tổ chức

lớp học Auto Cad miễn

phí (tại văn phòng

khoa Xây dựng).

- 19h00’: CLB Tiếng

Anh tổ chức ôn tập

các thì trong tiếng

Anh để chuẩn bị ôn thi

giữa kỳ đợt 2 (A5 –

201) của viện NN và TN

- CLB Thực hành

pháp luật tổ chức ôn

tập môn Luật hành

chính.

-19h30’: Đội văn nghệ

Viện SPXH tập luyện

cho hai đại hội lớn

sắp tới của Viện SPXH

- 19h30’: Đại hội trù

bị LCĐcủa khoa SPNN

-Tổ chức cuộc thi trực tuyến

tìm hiểu về lịch sử của Đảng

Cộng sản Việt Nam của viện KHXH&NV

3

10/12

-Hướng dẫn nội dung cơ bản của các môn Chạy của khoa GDTC

-7h30’: LCĐ-LCHSV khoa

Xây Dựng tổ chức gặp gỡ giữa

sinh viên với đối tác người

nhật Sato.

- CLB Du ca đăng bài

subweb.

-Tổ chức Seminar về ngày Nhân

quyền 10/12 của viện KHXH&NV

- 14h00 Tổ chức phụ đạo cho sinh viên yếu kém các Môn Đại Cương của khoa GDTC

- 15h00 Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm học nhóm

-14h30’: Khai giảng

lớp học phần mềm Ads

Road dành cho sinh

viên cầu đường K58.

-Tổ chức phát động chương

trình “Noel hạnh phúc” của viện KHXH&NV

- 19h30’: CLB IT UP

tổ chức dạy office

dành cho các bạn sv

(phòng B2.204) của viện KT-CN

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm Etab

01 (tại Phòng học A2

202).

-20h00’: LCĐ LCHSV

tổ chức hướng dẫn

công nghệ 3D max

cho sinh khoa Xây

Dựng tại Phòng học

B2 304

-20h00’: CLB học

thuật họp bàn về nội

dung để tổ chức buổi

giao lưu kiến thức sắp

tới.

- 19h30’: Họp BCH

LCH- LCĐ mở rộng của khoa SPNN

-Tổ chức cuộc thi trực tuyến

đóng góp vào Ngân hàng ý

tưởng Thanh niên Việt Nam của viện KHXH&NV

4

11/12

-Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm làm bài trắc nghiệm theo hệ thống CDIO của khoa GDTC

-8h00’: LCĐ-LCHSV khoa Xây

Dựng tổ chức thi phần mềm

autocad nâng cao đợt 2 cho

sinh viên khoa xây dựng tại

phòng học B3102.

-Tổ chức Diễn đàn kỷ niệm ngày

Đoàn kết nhân loại 20/12 của viện KHXH&NV

-14h30’: LCHSV tổ

chức cuộc họp BCH mở

rộng nhằm triển khai

việc thực hiện nề nếp và

tác phong học tập cuối

kì của khoa XD

- 14h00’: CLB truyền thông tổ

chức buổi freetalk về: đoán ký

đồng đội qua các phần thi vận

động, truyền đạt thông tin được

vẽ bằng visual thingking và diễn đạt lại bằng body

languages (A5 – 201) của viện NN và TN

-14h30’: BTK LCH Viện SPXH

trình các văn bản hồ sơ lên

BTK HSV Trường.

-15h00’: Đăng bài quảng bá

chiến dịch Go green Việt Nam của khoa SPNN

-Tổ chức diễn đàn Tìm hiểu về

ngày Thành lập Quân đội

Nhân dân Việt Nam 22/12 của viện KHXH&NV

-19h00: Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm làm bài trắc nghiệm theo hệ thống CDIO

- 19h30’: CLB Tiếng

Anh tổ chức dạy tiếng

Anh cho các bạn sv

(A2.203) của viện KT-CN

-19h30’: LCĐ –

LCHSV tổ chức giới

thiệu việc làm cho sinh

viên tới các công ty

trong khu vực tỉnh

Nghệ An của khoa XD

- 19h00’: CLB Gis-

Viễn thám tổ chức

sinh hoạt chuyên đề

Microtation V8 (A5 –

203) viện NN và TN

- CLB Thực hành

pháp luật tổ chức trao

đổi kĩ năng tranh biện.

-19h30’: Câu lạc bộ

“English Speaking

Zone” hoạt động.

-Tổ chức cuộc thi trực tuyến

Olympic Tiếng Anh của viện KHXH&NV

5

12/12

-8h00: Tổ chức diễn đàn " An toàn giao thông’’

-7h30’: LCĐ-LCHSV triển khai

kế hoạch ôn tập cuối kì cho

sinh viên các khóa, nhằm đạt

kết quả tốt trong học tập của khoa XD

- 8h00’: ĐV – LCH tổ

chức chương trình “Kỹ

năng làm bài thi với

chương trình đào tạo

CDIO dành cho K60”

(A5 – 203)

-Tổ chức văn nghệ chào mừng

Ngày hội Quốc phòng toàn dân của viện KHXH&NV

- 15h00’: Đội văn nghệ tổ chức

hoạt động ngoại khóa, chơi một

số trò chơi để tăng thêm tình

đồng đội, gắn kết thành viên

(A5 – 203) của viện NN và TN

-15h00’: Tổ chức Out door

speaking chủ đề “ The Santa ” của khoa SPNN

-Tổ chức Diễn đàn ngày thế

giới phòng chống HIV/AIDS

ngày 01/12

-19h00: Tổ chức tập huấn làm lịch tuần và báo cáo tháng

-19h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây dựng tổ chức

lớp học Auto Cad miễn

phí tại văn phòng khoa

Xây dựng.

- 19h00’: CLB Tiếng

anh –LEC tổ chức kỷ

niệm 01 năm thành

lập.

-19h00’: LCH Viện

SPXH tổ chức cho các

sinh viên khóa 57 tổ

chức họp mặt để trao

đổi các vấn đề thực

tập.

-CLB Tình nguyện tổ chức kiện

Toàn của viện KHXH-NV

6

13/12

-8h00: Tổ chức tự đọc sách tại lớp học

-7h00’: LCĐ LCHSV tổ chức

hướng dẫn đồ án môn Kiến của khoa XD

- CLB Thực hành pháp

luật đăng bài subweb.

- 9h00’: Câu lạc bộ truyền

thông đăng bài quảng bá của khoa SPNN

-Tổ chức văn nghệ chào mừng

Ngày Quân đội nhân dân Việt

Nam của viện KHXH&NV

 

 

 

 

 

-15h30’: LCĐ-LCHSV

tổ chức thăm hỏi và quan tâm sát sao đến

đời sống sinh viên Lào

đang theo học tại khoa XD

-14h30’: LCH Viện SPXH tổ

chức cho các sinh viên khóa 57

tổ chức họp mặt để trao đổi các

vấn đề thực tập.

-15h00’: Đăng bài quảng bá trên

Fanpage của khoa SPNN

-Tổ chức ngày Quốc khánh

Lào cho các bạn Lưu học sinh

-19h30’: LCĐ-LCHSV

tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa sinh

viên Lào-Việt trong khoa XD

- CLB Thực hành pháp

luật đăng bài subweb.

-19h30’: Tổ chức Out

door speaking chủ để

“Fairy tail” của khoa SPNN

-CLB Phóng viên trẻ tổ chức

kiện toàn của viện KHXH&NV

7

14/12

-9h45’: LCĐ LCHSV tổ chức

dạy Phần mềm Cad cơ bản

miễn phí cho sinh viên Lào

tại Phòng học A2 203 của khoa XD

-Tổ chức Hội Nghị học tốt của viện KHXH&NV

-17h00: Tổ chức bồi dưỡng tập luyện thể lực cho các bạn Về môn Điền kinh

-15h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây dựng khai

mạc giải bóng đá giao

hữu: K58 Xây dựng gặp

58K2 CNTT (sân bóng

Đại học Vinh).

-14h: BTK LCH hỗ trợ Đoàn

Viện tổ chức Đại hội viện SPXH

- 15h00’: Câu lạc bộ truyền

thông hoạt động của SPNN

-Tổ chức diễn đàn Ngày Người

khuyết tật Quốc tế 03/12 viện KHXH&NV

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm

AutoCad nâng cao (tại

Phòng học A2 203)

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm Etab

02 (tại Phòng học A2

202) của khoa XD

- CLB Tiếng anh-LEC

tổ chức trao đổi kĩ

năng speaking của khoa luật

-19h30’: Giảng dạy cho

cán bộ tại Bệnh viện

Thành phố của SPNN

-Giao lưu văn nghệ cán bộ

Đoàn – Hội viện KHXH-NV

Chủ nhật

15/12

-8h00: tổ chức bồi dưỡng cho các bạn sv còn yếu ở trong BCH

-8h00’: LCĐ-LCHSV tiếp tục

tổ chức giải bóng đá giao hữu:

K58-Xây dựng gặp K60 Luật.

- Đội SVTN tổ chức

Chủ nhật xanh, dọn

dẹp vệ sinh khuôn viên trường của khoa luật

- 8h00’: Dọn vệ sinh

hưởng ứng chiến dịch

-Tổ chức trao quà cho các cán bộ

Đoàn – Hội có thành tích xuất

sắc trong hoạt động tháng 11 của  viện KHXH&NV

-“Go green Việt Nam” của khoa SPNN

 

- 17h30’: Đội cứu

hộ máy tính giao

lưu bóng đá cùng

đội TNXK (Sân

bóng đhv) CỦA VIỆN KT-CN

-14h30’: Sinh hoạt CLB

phần mềm Revit Giảng

viên (tại Phòng học A2

102)

-18h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây Dựng tổ chức

kiểm tra nếp sống sinh

viên tại kí túc xá

-13h30’: Đại hội liên

chi hội Sinh viên Viện

SPXH nhiệm kì 2019-

2022.

- 15h00’:Tổ chức Talk show

“Merry Christmas” của khoa SPNN

-Tổ chức Seminar về ngày

Quốc tế tham nhũng 09/12 của viện KHXH&NV

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm

Autocad Nâng cao (tại

Phòng học A2 102)

-19h30’:LCĐ- LCHSV

tổ chức lớp học phần

mềm SKETCHUP cho

sinh viên K58 (tại

phòng học B3101) của khoa XD

- 19h 30’: “Điều ước

đêm Giáng Sinh” của SPNN

-Tổ chức chấm bài đăng

subweb Viện

- Tổ chức dọn vệ sinh ở

đường Bạch Liêu

- Tổ chức dọn vệ sinh ở

khu vực sân bóng viện KHXH&NV

Cả tuần

-7h30’ : LCĐ –LCHSV khoa Xây Dựng kiểm tra thực hiện nếp sống văn hóa của

các lớp chuyên nghành.

-Thường chuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, đồng phục sv

trong

khoa.

- Đẩy mạnh phong trào học tập, TDTT của sinh viên trong toàn khoa XD

-Đội CTXH số 1 dạy học tại SOS

-19h00’: CLB ELAC hoạt động (Phòng quản trị bố trí) của khoa SPNN

Lưu ý

- Các nội dungcó chữ in đậm là hoạt động cấp trường

- Các nội dung có chữ in nghiêng là hoạt động cấp lớp, CLB, đội, nhóm và tương đương

 

Tuần này

-Các Liên chi hội sau đã nạp lịch tuần: GDTC, Viện KT&CN, khoa XD, Viện NN&TN, Khoa Luật,Khoa NN,

- Các Liên chi hội nạp lịch tuần nhưng không có hoạt động của LCH:Không

- Các Liên chi hội nạp muộn lịch tuần: Viện KHXH&NV

- Các Liên chi hội không nạp lịch tuần: Khoa KT, Khoa GDQP, Viện SPXH, Viện SPTN, Khoa GD, Viện CNHS&MT