BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC HỘI TUẦN LỄ THỨ 22

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 13/1/20209 đến ngày 19/1/2020)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 8 của đảng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

2

13/1

-Tổ chức công tác phát triển đảng của viện KHXH&NV

- LCH đăng bài

Subweb của khoa luật

-Tổ chức đọc sách tại thư viện của viện KHXH&NV

- 15h00’: FLD team tập luyện và trình diễn của khoa SPNN

 

-Tổ chức truyền thông Kỷ

niệm 70 năm HSSV Việt

Nam viện KHXH&NV

- 19h30’: Họp BCH

LCH- LCĐ mở rộng của SPNN

3

14/1

-Ban đời sống tổ chức tìm kiếm

việc làm cho sinh viên Viện

KHXH&NV

- CLB Tiếng anh–LEC

đăng bài subweb của khoa luật

- 9h00’: Đăng bài quảng

bá trên fanpage và trang

web của Khoa SPNN

-Tổ chức viết bài đăng

Subweb Viện KHXH&NV

-BCH Đoàn Hội Viện

KHXH&NV tổ chức xây

dựng kế hoạch hoạt động cho

Tháng 1

- 19h15’: CLB Tiếng

anh –LEC tổ chức

buổi free talk của khoa luật

4

15/1

-Đội xung kích kiểm tra nếp

sống sinh viên tại tại trọ của viện KHXH&NV

-Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

“Sinh viên Viện KHXH&NV

với nghiên cứu khoa học”

-15h00’: Đăng bài quảng bá

chiến dịch Go green Việt Nam của khoa SPNN

-Tổ chức thu qũy

1000đ/sv/tuần để trao qua cho

các bạn sinh viên có hoàn

cảnh khó khăn

- CLB Thực hành

pháp luật tổ chức

giảng pháp luật cộng

đồng.

5

16/1

-CLB tình nguyện tổ chức phát

cháo tại bệnh viên Nhi

-Tổ chức giao lưu bóng đá của

các ngành k60 trong viện

KHXH&NV với nhau.

-Tổ chức diễn đàn “Thanh niên

với tình nguyện vì cộng

đồng”

- 19h30’: CLB Du ca

tổ chức giao lưu ca

nhạc sinh viên của khoa luật

6

17/1

-Tổ chức kiểm tra đời sống sinh

viên tại ký túc xá

- CLB Du ca đăng bài

subweb.

- 9h00’: Câu lạc bộ truyền

thông đăng bài quảng bá của khoa SPNN

-CLB Phóng viên trẻ thực

hành kỹ năng phỏng vấn tại

khuôn viên trường Đại học

Vinh

-Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm

học nhóm

7

18/1

-Tổ chức tình nguyện trao quà

cho đồng bào khó khăn ở Bắc

Sơn, Quế Phong

- CLB Thực hành

pháp luật đăng bài

subweb.

-Tổ chức diễn đàn “Tết văn

minh” cho sinh viên viện

KHXH&NV

-CLB Du lịch thực hành kỹ

năng nghề tại Khách sạn

-19h30’: Giảng dạy cho

cán bộ tại Bệnh viện

Thành phố của khoa SPNN

Chủ nhật

19/1

-Tổ chức viết bài đăng Subweb

Viện KHXH&NV

- Đội SVTN tổ chức

Chủ nhật xanh, dọn

dẹp vệ sinh khuôn viên của khoa

Trường của khoa luật

- 8h00’: Dọn vệ sinh

hưởng ứng chiến dịch

“Go green Việt Nam” của khoa SPNN

-CLB tình nguyện tổ chức dọn

dẹp vệ sinh xung quanh

Quảng Trường Hồ Chí

-CLB tình nguyện tổ chức dọn

dẹp vệ sinh xung quanh

Quảng Trường Hồ Chí

Cả tuần

-19h00’: Ôn tập thi KTHP của SPNN

Lưu ý

- Các nội dung có chữ in đậm là hoạt động cấp trưởng

- Các nội dung có chữ in nghiêng là hoạt động cấp lớp, CLB, đội, nhóm và tương đương

 

Tuần này

-Các Liên chi hội sau đã nạp lịch tuần:  Khoa luật, Khoa SPNN, Viên KHXH&NV

 -Các Liên chi hội nạp lịch tuần nhưng không có hoạt động của LCH:Không

- Các Liên chi hội nạp muộn lịch tuần :Không

- Các Liên chi hội không nạp lịch tuần: Khoa KT, Khoa GDQP, Viện SPXH, Viện SPTN, Khoa GD, Viện KT&CN, Khoa XD, Viện CNHSMT, Viện NN&TN, Khoa GDTC, Viện NN&TN