SP Toán học, QĐ số: 91/QĐ-HSV, 24/12/2012

 

1.

Bùi Hải Vân

-

Liên chi hội trưởng

54A Toán

2.

Trần Thanh Trung

-

Liên chi hội phó

53A Toán

3.

Nguyễn Thị Hồng Lê

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54A Toán

4.

Võ Anh Tú

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A Toán

5.

Hoàng Trần Khánh Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A Toán

6.

Lê Thị Thùy An

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A Toán

7.

Đặng Thị Quỳnh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A Toán

8.

Phan Văn Tuấn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B Toán

9.

Cao Thị Tuấn Tú

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B Toán

10.

Nguyễn Tất Khánh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1 Toán

11.

NguyễnThị QuỳnhThương

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1 Toán

12.

Nguyễn Hà Trang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A2 Toán

13.

Nguyễn Văn Sơn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A2 Toán

 

 

Vật lý, QĐ số: 90/QĐ-HSV, 24/12/2012

1.

Trần Quốc Đạt

-

Liên chi hội trưởng

54K2

2.

Tạ Trâm Anh

-

Liên chi hội phó

54A1

3.

Trần Thị Triền

-

Liên chi hội phó

54A2

4.

Trần Thị Thùy Dung

-

Uỷ viên Ban Thư ký

53A

5.

Phạm Viết Tú

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54K1

6.

Lê Thị Hồng Phương

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A2

7.

Bùi Anh Hùng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A1

8.

Lê Xuân Đình

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K1

9.

Nguyễn Bá Bảo

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1

10.

Nguyễn Thị Thùy Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1

11.

Hồ Hải Quang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A2

12.

Trần Minh Quyền

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K1

13.

Hồ Anh Việt

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K1

14.

Nguyễn Quang Tùng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K2

15.

Lê Đình Quý

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K2

 

 

Hoá học, QĐ số: 75-QĐ/HSV-ĐHV, 9/12/2014

 

1.

Bùi Thị Tường Vi

-

Liên chi hội trưởng

54A Hóa học

2.

Phan Hoàng Phú

-

Liên chi hội phó

55K3 CNTP

3.

Hoàng Thị Thanh

-

Liên chi hội phó

55A Hóa học

4.

Hoàng Thị Vinh

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54K CNKT

5.

Lê Viết Tuấn

-

Uỷ viên Ban Thư ký

55K2 CNTP

6.

Đậu Thị Son

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

52K1 CNTP

7.

Chu Trà My

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A Hóa học

8.

Đậu Ngọc Hoàng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K1 CNTP

9.

Nguyễn Đại Thắng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K2 CNTP

10.

Trần Trí Tuệ

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B Hóa học

11.

Mai Thị Nga

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K1 CNTP

12.

Lưu Thị Thu Thảo

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K2 CNTP

13.

Phạm Thị Hương

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K3 CNTP

14.

Trần Quang Hà

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K CNKT

15.

Lê Thị Hòa

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K1 CNTP

 

Sinh học, QĐ số: 83-QĐ/HSV-ĐHV, 17/12/2014

1.

Đinh Thị Xuyến Trinh

-

Liên chi hội trưởng

54B2 KHMT

2.

Hoàng Thị Quỳnh Trang

-

Liên chi hội phó

53B Sinh học

3.

Lê Thị Thảo Anh

-

Liên chi hội phó

54B3 KHMT

4.

Thái Thị Mỹ Hiệp

-

Uỷ viên Ban Thư ký

53A1 Sinh học

5.

Trần Thị Quỳnh Trang

-

Uỷ viên Ban Thư ký

55B1 KHMT

6.

Lê Thị Mỹ Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B Sinh học

7.

Vương Thị Ngọc Loan

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A2 Sinh học

8.

Thái Xuân Nhật

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B1 KHMT

9.

Võ Yên Phi

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B2 KHMT

10.

Hà Thị Việt Phương

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1 Sinh học

11.

Nguyễn Văn Thắng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B2 KHMT

12.

Hoàng Thị Thu Trang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A2 Sinh học

13.

Đào Văn Tiến

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B3 KHMT

14.

Đặng Văn Tuyến

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A2 Sinh học

15.

Lê Thị Ngọc Uyên

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A1 Sinh học

 

 

Thể dục, QĐ số:

1.

 

-

Liên chi hội trưởng

 

2.

 

-

Liên chi hội phó

 

3.

 

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

 

4.

 

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

 

5.

 

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

 

6.

 

 

Uỷ viên Ban Chấp hành

 

7.

 

 

Uỷ viên Ban Chấp hành

 

 

 

CNTT, QĐ số: 91-QĐ/HSV-ĐHV, 26/12/2014

 

1.

Mai Đình Lực

-

Liên chi hội trưởng

52K2 CNTT

2.

Phan Ngọc Anh

-

Liên chi hội phó

52K2 CNTT

3.

Hoàng Thảo Vân

-

Liên chi hội phó

53B KHMT

4.

Lê Thị Khánh Ngọc

-

Uỷ viên Ban Thư ký

53K2 CNTT

5.

Nguyễn Văn Trung

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54K4 CNTT

6.

Hoàng Trung Nghĩa

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A Tin

7.

Lê Thị Thu Na

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

52K2 CNTT

8.

Nguyễn Thị Anh Tú

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K2 CNTT

9.

Võ Văn Kiệt

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A Tin

10.

Nguyễn Trọng Trình

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B KHMT

11.

Nguyễn Thanh Nhàn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K3 CNTT

12.

Nguyễn Đình Phú

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K2 CNTT

13.

Nguyễn Văn Dũng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K4 CNTT

14.

Trịnh Thị Liên

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A Tin

15.

Nguyễn Hoàng Vũ

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K1 CNTT

 

Xây dựng, QĐ số: 95 QĐ/HSV-ĐHV, 26/12/2014

 

1.

Đặng Xuân Minh

-

Liên chi hội trưởng

53K7 Xây dựng

2.

Đặng Trọng Tài

-

Liên chi hội phó

54K3 Xây dựng

3.

Nguyễn Văn Hòa

-

Liên chi hội phó

53K1 Xây dựng

4.

Võ Hùng Vỹ

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54K2 Xây dựng

5.

Trần Trung Thông

-

Uỷ viên Ban Thư ký

55K1 Giao thông

6.

Lê Văn Bằng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K6 Xây dựng

7.

Nguyễn Văn Hoàng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K7 Xây dựng

8.

Bùi Quang Tiệp

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K3 Xây dựng

9.

Lê Thành Đạt

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K1 Xây dựng

10.

Dương Nhật Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K4 Giao thông

11.

Ngô Đức Thông

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K1 Giao thông

12.

Trần Hoàng Sơn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K2 Giao thông

13.

Đặng Tuấn Anh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K3 Xây dựng

14.

Phạm Thế Lanh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K1 Xây dựng

15.

Võ Đình Hưng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

52K7 Xây dựng

 

 

Điện tử Viễn thông, QĐ số: 89-QĐ/HSV-ĐHV, 22/12/2014

 

1.

Võ Quyết Thành

-

Liên chi hội trưởng

54K2 ĐK TĐH

2.

Trình Văn Sáng

-

Liên chi hội phó

55K2 ĐK TĐH

3.

Trần Thị Thanh Trà

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54K1 ĐK TĐH

4.

Nguyễn Thị Thương

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K ĐTTT

5.

Trần Thị Thanh Trâm

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K1 ĐTTT

6.

Nguyễn Thể Thao

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K1 ĐK TĐH

7.

Vũ Ngọc Sơn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K2 ĐTTT

8.

Võ Trọng Nguyên

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K2 ĐTTT

9.

Phạm Thị Yến

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K1 ĐTTT

10.

Lê Quang Huy

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K1 ĐK TĐH

11.

Võ Xuân Tuấn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K1 ĐK TĐH

12.

Hoàng Huy Huỳnh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K2 ĐTTT

13.

Nguyễn Trọng An

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K2 ĐK TĐH

 

Nông Lâm Ngư, QĐ số: 92-QĐ/HSV-ĐHV, 26/12/2014

 

1.

Võ Khánh Huyền

-

Liên chi hội trưởng

55K Nông học

2.

Lê Minh Anh

-

Liên chi hội phó

54K NTTS

3.

Phạm Văn Linh

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54K Nông học

4.

Nguyễn Thị Danh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B KTNN

5.

Bùi Xuân Trung

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K NTTS

6.

Hoàng Đình Toàn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K Nông học

7.

Lô Thị Mỹ Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K NTTS

8.

Lê Tiến Chiến

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K NTTS

9.

Phạm Thị Chung

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K Nông học

10.

Võ Thị Thùy Trang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K KN&PTNT

11.

Phạm Văn Sỹ

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B KTNT

12.

Nguyễn Thị Hiên

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B2 KTNN

13.

Nguyễn Đức Toàn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K NTTS

 

Kinh tế, QĐ số: 93-QĐ/HSV-ĐHV, 26/12/2014

 

1.

Phạm Thành Công

-

Liên chi hội trưởng

54B4 QTKD

2.

Nguyễn Thị Thanh Hiền

-

Liên chi hội phó

54B2 KTĐT

3.

Đậu Hằng Nga

-

Liên chi hội phó

55B2 Kế toán

4.

Nguyễn Thị Thùy Linh

-

Uỷ viên Ban Thư ký

55B2 TCNH

5.

Nguyễn Trung Hiếu

-

Uỷ viên Ban Thư ký

53B2 QTKD

6.

Nguyễn Ngọc Sơn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B1 TCNH

7.

Nguyễn Thị Hoa Phượng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B2 KTĐT

8.

Đăng Đình Khánh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B2 TCNH

9.

Lê Thị Hà Trang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B3 Kế toán

10.

Phan Đình Quang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B3 TCNH

11.

Nguyễn Thị Quyên

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B6 Kế toán

12.

Kiều Thạch

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B1 KTĐT

13.

Trương Đình Tuấn Anh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B1 QTKD

14.

Đặng Khánh Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B1 TCNH

15.

Đặng Thị Khánh Ly

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B2 QTKD

16.

Trần Thị Thu Hà

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B1 Kế toán

17.

Đậu Văn Hùng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B1 TCNH

 

 

Ngữ Văn, QĐ số: 82-QĐ/HSV-ĐHV, 17/12/2014

 

1.

Lê Kim Cường

-

Liên chi hội trưởng

54B Báo chí

2.

Phan Thị Quỳnh Trang

-

Liên chi hội phó

55A1 Văn

3.

Trần Thu Trang

-

Liên chi hội phó

54A Văn

4.

Phan Thị Hoài Trang

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54A Văn

5.

Trần Thị Thùy Linh

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54A Văn

6.

Bùi Thị Hường

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A Văn

7.

Thái Thị Hằng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B Văn

8.

Nguyễn Thị Thu Hà

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A2 Văn

9.

Hoàng Văn Thọ

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B Báo chí

10.

Nguyễn Thị Mai

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B Báo chí

11.

Phạm Thị Hương

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A2 Văn

12.

Lê Thị Châu Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A2 Văn

13.

Nguyễn Thị Phương Thảo

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1 Văn

14.

Tô Thị Minh Sao

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1 Văn

15.

Ngô Trường An

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B Báo chí

 

Lịch sử, QĐ số: 96 QĐ/HSV-ĐHV, 26/12/2014

 

1.

Nguyễn Anh Dũng

-

Liên chi hội trưởng

54A Lịch sử

2.

Hà Thị Thu Hương

-

Liên chi hội phó

53A Lịch sử

3.

Nguyễn Kim Hoàng

-

Liên chi hội phó

54B QLVH

4.

Nguyễn Thị Thảo

-

Uỷ viên Ban Thư ký

55B2 Du lịch

5.

Nguyễn Thị Hiền

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54B2 CTXH

6.

Nguyễn Hữu Khoa

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B1 CTXH

7.

Nguyễn Thế Hưng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B1 CTXH

8.

Lê Văn Nam

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B3 CTXH

9.

Nguyễn Thị Hằng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B1 Du lịch

10.

Nguyễn Thị Đào

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B2 Du lịch

11.

Hồ Đình Hùng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1 Lịch sử

12.

Đặng Thị Thắm

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A2 Lịch sử

13.

Lê Thị Minh Nguyệt

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B1 CTXH

14.

Nguyễn Thị Phương Thảo

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B2 CTXH

15.

Đặng Thị Linh Trang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B1 Du lịch

 

 

Địa lý-QLTN, QĐ số: 76-QĐ/HSV-ĐHV, 9/12/2014

 

1.

Phạm Hồng Sơn

-

Liên chi hội trưởng

53K3 QLTN-MT

2.

Hoàng Văn Sỹ

-

Liên chi hội phó

55A2 Địa lý

3.

Phạm Văn Duy

-

Liên chi hội phó

54K11 QLTN-MT

4.

Nguyễn Thế Tài

-

Uỷ viên Ban Thư ký

55K1 QLĐĐ

5.

Ngô Thị Soa

-

Uỷ viên Ban Thư ký

53A Địa lý

6.

Trần Thị Nguyệt

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K10 QLTN-MT

7.

Nguyễn Thị Hải

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K3 QLTN-MT

8.

Dương Thị Ngọc Loan

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K9 QLTN-MT

9.

Nguyễn Thị Mỹ Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A Địa lý

10.

Phan Thị Mai Oanh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K2 QLĐĐ

11.

Nguyễn Thụy Trung Phúc

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K5 QLTN-MT

12.

Lê Đình Phú

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K2 QLĐĐ

13.

Võ Đình Lý

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53K1 QLTN-MT

14.

Hồ Thị Thu Thắm

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55K1 QLTN-MT

15.

Phan Thị Ngọc Trâm

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54K11 QLTN-MT

 

 

GD Chính trị, QĐ số: 97 QĐ/HSV-ĐHV, 26/12/2014

 

1.

Lê Thị Trang

-

Liên chi hội trưởng

54A GD Chính trị

2.

Đinh Thị Ngọc Hằng

-

Liên chi hội phó

55A GD Chính trị

3.

Nguyễn Thị Hồng Trang

-

Uỷ viên Ban Thư ký

53B Chính trị học

4.

Lê Bá Minh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B Chính trị học

5.

Trần Thị Nhung

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A GD Chính trị

6.

Nguyễn Thị Kim Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A GD Chính trị

7.

Lê Tú Uyên

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B Chính trị học

8.

Nguyễn Đức Nam

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B Chính trị học

9.

Cao Thị Hương

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B Chính trị học

10.

Trần Thảo Nguyên

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B Chính trị học

11.

Dương Thị Khánh Ly

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B Chính trị học

12.

Hà Thanh Tùng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B Chính trị học

13.

Đặng Thị Trà

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B Chính trị học

 

 

Luật, QĐ số: 77 QĐ/HSV-ĐHV, 9/12/2014

 

1.

Lê Anh Tuấn

-

Liên chi hội trưởng

54B5 Luật

2.

Trần Hoàng Minh

-

Liên chi hội phó

53B2 Luật

3.

Dương Thị Phương Thảo

-

Liên chi hội phó

55B2 Luật Kinh tế

4.

Trần Thị Mai Hạnh

-

Uỷ viên Ban Thư ký

55B3 Luật

5.

Nguyễn Thị Hoài

-

Uỷ viên Ban Thư ký

55B6 Luật Kinh tế

6.

Đặng Thị Minh Trang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B1 Luật

7.

Lê Anh Đức

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B5 Luật

8.

Phạm Văn Hội

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B15 Luật

9.

Lê Thị Lan Anh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B2 Luật Kinh tế

10.

Trần Mạnh Tú

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B3 Luật Kinh tế

11.

Vương Thị Thu Hiền

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B4 Luật

12.

Võ Quốc Khánh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B1 Luật Kinh tế

13.

Lê Bá Hoàng Hiệp

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B2 Luật

14.

Trần Thu Uyên

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B4 Luật

15.

Nguyễn Huy Quốc Khánh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B5 Luật

16.

Bùi Huy Đạt

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B8 Luật

17.

Lê Thị Vân Anh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B1 Luật Kinh tế

18.

Phùng Thị Vân Anh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B3 Luật Kinh tế

19.

Nguyễn Thị Châu Giang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B5 Luật Kinh tế

 

 

SP Ngoại ngữ, QĐ số: 86-QĐ/HSV-ĐHV, 18/12/2014

 

1.

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

-

Liên chi hội trưởng

53B3 Anh

2.

Bùi Thị Ngọc Ánh

-

Liên chi hội phó

54A2 Anh

3.

Phan Thị Kiều Trang

-

Liên chi hội phó

55A2 Anh

4.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

-

Uỷ viên Ban Thư ký

53A Anh

5.

Lê Thị Lam Trà

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54A1 Anh

6.

Nguyễn Vân Anh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A Anh

7.

Trần Kim Quý

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A Anh

8.

Nguyễn Tú Phong

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53B1 Anh

9.

Hồ Xuân Lộc

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B1 Anh

10.

Nguyễn Trí Hùng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B2 Anh

11.

Phạm Thùy Trang

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A1 Anh

12.

Trần Thị Thơm

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1 Anh

13.

Nguyễn Thị Thanh An

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B1 Anh

14.

Phùng Thị Hoài

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B2 Anh

15.

Sầm Ngọc Sướng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B3 Anh

 

 

Giáo dục, QĐ số: 85-QĐ/HSV-ĐHV, 18/12/2014

 

1.

Lê Thị Cẩm Tú

-

Liên chi hội trưởng

53A Tiểu học

2.

Lê Mạnh Tuấn

-

Liên chi hội phó

53B QLGD

3.

Lê Thị Vân

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54A Mầm non

4.

Mai Thùy Linh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A1 Tiểu học

5.

Nguyễn Thị Thu Uyên

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A Tiểu học

6.

Trần Thị Kim Tuyến

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A Mầm non

7.

Trần Thị Minh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A3 Tiểu học

8.

Hoàng Phương Thảo

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A Tiểu học

9.

Nguyễn Thị Thùy Dung

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55B QLGD

10.

Phạm Minh Thùy

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54B QLGD

11.

Lê Thanh Minh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A Mầm non

12.

Hoàng Thị Khánh Hà

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A1 Mầm non

13.

Lưu Thị Kiều Oanh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

55A2 Mầm non

 

 

GD Quốc phòng, QĐ số: 89/QĐ-HSV, 02/11/2012

 

1.

Lưu Văn Mạnh

-

Liên chi hội trưởng

54A GDQP

2.

Ngân Văn Hải

-

Liên chi hội phó

53A GDQP

3.

Đậu Bá Chung

-

Uỷ viên Ban Thư ký

54A GDQP

4.

Hoàng Đức Anh

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A GDQP

5.

Cao Thị Bình

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A GDQP

6.

Nguyễn Thị Lam

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

53A GDQP

7.

Nguyễn Công Thắng

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A GDQP

8.

Hoàng Văn Tình

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A GDQP

9.

Trần Hoàng Sơn

-

Uỷ viên Ban Chấp hành

54A GDQP