HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN
BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 18-KH/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

TP. Vinh, ngày 06 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình
“Hành trình Sinh viên
Trường Đại học Vinh vì biển - đảo miền Trung”

 

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018, chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh khoa XI nhiệm kỳ 2018 - 2020, thực hiện kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020 về việc quảng bá hình ảnh Đại học Vinh tới học sinh THPT trong khu vực; Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Hội Sinh viên trường tổ chức chương trình “Hành trình Sinh viên Đại học Vinh vì biển - đảo miền Trung” như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, sinh viên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào đối với chủ quyền biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Thể hiện trách nhiệm của các tình nguyện viên Trường Đại học Vinh với đồng bào, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở biển, đảo; tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người già, phụ nữ, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc, học tập ở huyện đảo Lý Sơn.

- Tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, giao lưu giữa sinh viên Trường Đại học Vinh và Hội Sinh viên tỉnh Quãng Ngãi.

- Quảng bá hình ảnh sinh viên Trường Đại học Vinh tới học sinh các trường THPT trong khu vực miền Trung nói riêng, và cả nước nói chung.

II. Nội dung chương trình

- Giao lưu văn nghệ và tuyên truyền về vệ sinh môi trường biển tới người dân.

- Vệ sinh môi trường biển tại huyện đảo Lý Sơn.

- Trao tặng 2000 lá cờ cho ngư dân, 10 suất học bổng cho học sinh và 2 chiếc tivi cho huyện Đoàn và Đồn biên phòng huyện đảo Lý Sơn.

- Trao tặng 35 suất quà cho 35 hộ gia đình tại 7 điểm dừng chân mà hành trình đi qua từ tỉnh Nghệ An tới tỉnh Quảng Nam.

- Tổ chức tham quan các di tích lịch sử cho thành viên đoàn.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

1. Thời gian, địa diểm: 07 ngày (từ 25/6 đến 01/7/2018)

            - Chặng 1: 4 ngày (từ ngày 25/6 - 28/6/2018) hành trình đi qua 7 tỉnh miền trung từ Nghệ An tới Quảng Ngãi.

            - Chặng 2: 3 ngày (29-30/6 và 01 tháng 7 năm 2018) hành trình tại Huyện đảo Lý Sơn.

2. Thành phần tham gia: (dự kiến 50 người)

- Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh: 5 đại biểu,

- Đại diện Nhà Tài trợ: 5 đại biểu (tùy theo số lượng và gói tài trợ của các đơn vị),

- Tình nguyện viên tham gia chương trình: 40 người.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường

- Báo cáo chủ trương với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo hành trình cấp Trường.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tận các chi đoàn, chi hội, tuyên truyền, vận động sinh viên hưởng ứng tham gia.

- Tổ chức tập huấn cho tất cả tình nguyện viên tham gia hành trình. Ban Tổ chức sẽ có lịch trình hướng dẫn chi tiết về thời gian, địa điểm, nội dung của chương trình tập huấn.

- Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức Lễ ra quân, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của hành trình.

- Làm hồ sơ tổng kết, thi đua, khen thưởng các cấp, làm báo cáo gửi cấp Tỉnh và Trung ương.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

2. Các Liên chi hội sinh viên các Viện, Khoa

- Làm tốt công tác tuyên truyền để 100% hội viên, sinh viên góp sức cho chương trình.

- Lựa chọn, giới thiệu hội viên, sinh viên tiêu biểu tham gia chương trình.

Chương trình “Hành trình Sinh viên Trường Đại học Vinh vì biển - đảo miền Trung” là một trong những nội dung quan trọng của công tác Hội phong trào Sinh viên năm học 2017 - 2018. Yêu cầu Ban Chấp hành Liên chi hội sinh viên các Viện, Khoa có trách nhiệm cao nhất trong việc triển khai để chương trình thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh đoàn,

- Ban ĐKTHTN, TG, VP Tỉnh đoàn,

- Hội Sinh viên Tỉnh,

- Hội Sinh viên Tỉnh Quảng Ngãi,

- Huyện Đoàn huyện đảo Lý Sơn,

- Đảng ủy, BGH Nhà trường,

- Hội Sinh viên Trường,         

- BCH các LCHSV,
- Lưu VP, website
.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

P. CHỦ TỊCH

  

(đã ký) 

Trần Trung Thông