1. Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2015

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhận được 205 hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng của 51 Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Trung ương. Hội đồng xét trao Giải thưởng đã lựa chọn 100 sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu nhất có thành tích xuất sắc trong học tập và đóng góp cho công tác Đoàn, Hội được nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2015 (có Quyết định và danh sách kèm theo).

- Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2015 gồm: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng; Biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 1.000.000đ/sinh viên (Một triệu đồng).

2. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”“Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2015

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhận được 268 hồ sơ đề nghị xét trao Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”8 hồ sơ đề nghị xét tặng Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2015 của 35 Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Trung ương. Hội đồng xét trao Danh hiệu đã lựa chọn 101 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 5 tập thể đạt Danh hiệu“Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2015 (có Quyết định và danh sách kèm theo).

- Mỗi sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được nhận: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giấy chứng nhận đạt Danh hiệu; Biểu trưng Danh hiệu và phần thưởng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Mỗi tập thể đạt Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” được nhận: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giấy chứng nhận đạt Danh hiệu; Biểu trưng Danh hiệu và phần thưởng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

3. Thông tin Lễ trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2015

- Lễ trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2015 được tổ chức vào 19h00 ngày 7/1/2016 tại Hà Nội.

- Thành phần triệu tập tham dự Lễ trao Giải thưởng và Danh hiệu: Sinh viên đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và đại diện các tập thể đạt Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt”.

- Để công tác tổ chức Lễ trao Giải thưởng và các Danh hiệu được đảm bảo chu đáo, thuận lợi, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Trung ương một số nội dung sau:

+ Thông báo kết quả và triệu tập sinh viên đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và đại diện các tập thể đạt Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” tham dự buổi Lễ trao Giải thưởng và Danh hiệu (có thông tri triệu tập gửi kèm).

+ Làm việc với Đảng ủy – Ban Giám hiệu các cơ sở đào tạo có sinh viên đạt Giải thưởng, Danh hiệu quan tâm, hỗ trợ kinh phí di chuyển, ăn nghỉ cho sinh viên tham dự tại Hà Nội.

+ Thông tin về tình hình sinh viên và đại diện các tập thể được khen thưởng dự Lễ trao Giải thưởng và Danh hiệu về Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: vanphonghsvvn@gmail.com trước 14h00 ngày 31/12/2015.

+ Đối với các trường hợp sinh viên và đại diện tập thể được khen thưởng vì lý do chính đáng không thể tham dự buổi Lễ trao Giải thưởng và Danh hiệu, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Trung ương tổ chức trao tặng Giải thưởng, Danh hiệu cho các sinh viên, tập thể tại địa phương, đơn vị vào dịp 9/1/2016.

- Ban Tổ chức chương trình đón tiếp đại biểu dự Lễ trao Giải thưởng và Danh hiệu từ 10h00 ngày 7/1/2016 tại Khách sạn Khăn Quàng đỏ, 189 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

4. Thông tin chi tiết về kết quả xét trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” được đăng tải trên website của Hội Sinh viên Việt Nam (hoisinhvien.com.vn).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Ngô Duy Đông, cán bộ Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sđt: 098.308.6588.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Chủ tịch Hội SVVN (để b/c);

- Ban Biên tập Báo SVVN (để p/h);

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯ KÝ

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)

 

                           

Nguyễn Thị Ngà

 Danh sách đạt Giải thưởng "Sao Tháng Giêng": qd trao giai thuong sao thang gieng nam 2015.doc

Danh sách đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt": qd trao giai thuong sv 5 tot va tt sv 5 tot 2015.doc