BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC HỘI TUẦN LỄ THỨ 16

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 2/12/2019 đến ngày 8/12/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

2

2/12

- 8h00’: BCH LCH

giao ban với BLĐ Viện NN và TN

(VPV)

Gửi bù T5/28/11:

8h00’ ĐV – LCH tổ

chức nấu cháo tình

thương đợt tháng 12

(BV Sản nhi Nghệ An)

- LCH khoa Luật đăng

 

bài Subweb.

- 15h00’: FLD team tập luyện và trình diễn của SPNN

-17h30’: Bàn bạc với BLĐ Viện

về hồ sơ đại hội Liên chi Hội

Viện SPXH nhiệm kì 2019-2020

 

-CLB Tiếng anh-LEC

tổ chức trao đổi kĩ

năng speaking của khoa Luật

- 19h30’: Đại hội trù bị của SPNN

 

3

3/12

- CLB Tiếng anh-LEC

đăng bài subweb của khoa luật

- 9h00’: Đăng bài quảng

bá trên fanpage và trang

web của Khoa.

14h30’: ĐV – LCH tổ chức

diễn đàn “Sinh viên học tập và

tham gia hoạt động ngoại khóa

có hiệu quả” (A5 – 203) viện NN&TN

- 16h00’: Đội văn nghệ giao

lưu bóng chuyền với đội xung

kích (Sân cs2) viện NN&TN

-17h30’:Đội văn nghệ Viện

SPXH tập luyện để chuẩn bị

cho Đại hội Liên chi hội Viện

SPXH.

- CLB Tiếng anh-LEC

họp chuẩn bị cho buổi

sinh nhật 1 năm thành lập của khoa luật

- 19h30’: Họp BCH

LCH- LCĐ mở rộng

 

4

4/12

- 8h30’: Đội truyền

thông tổ chức “Vận

dụng kết hợp

visualthinking trong

ghi nhớ và cải thiện

các kỹ năng” (A5-301) viện NN&TN

-15h00’: Đăng bài quảng bá

chiến dịch Go green Việt Nam của khoa SPNN

- 19h00’: CLB Tiếng

Anh ôn tập lại một số

cấu trúc ngữ pháp cơ

bản (A5 – 201) viện  NN&TN

-19h30’: Câu lạc bộ

- 20h00’: LCH tổ chức

hội nghị học tốt trao

đổi các vấn đề khó

khăn trong học tập.

“English Speaking

Zone” hoạt động.

5

5/12

-7h30’:BCH LCH

nhiệm kì mới họp hoàn

tất cả công việc sắp tới của viện SPXH

- 15h00’: CLB Gis – Viễn thám

bổ sung kiến thức về powpoint

(A5 – 403) viện NN&TN

-15h00’: Tổ chức Out door

speaking chủ đề “ The Talent’

- CLB Du ca giao lưu

Ca hát của khoa luật

 

6

6/12

- CLB Thực hành pháp

luật đăng bài subweb.

- 9h00’: Câu lạc bộ truyền

thông đăng bài quảng bá của khoa SPNN

-15h00’: Đăng bài quảng bá trên

fanpage.

- CLB Thực hành

pháp luật tổ chức ôn

tập cuối kì môn Luật

hình sự của khoa luật.

-19h30’: Tổ chức Out

door speaking chủ để

“Relationship”

-19h30’: CLB Học

thuật Viện SPXH

tuyển thành viên cho

ban chủ nhiệm mới.

7

 

7/12

Gửi bù 30/11:- 7h30’:

LCH tổ chức ĐH ĐB

LCH SV viện NN&TN

nhiệm kỳ 2019 – 2022

(Hội trường viện)

Gửi bù 30/11:- 7h30’:

Đội xung kích tổ chức

đảm bảo anh ninh trật

tự Đại hội Liên chi hội

(HT B) viện NN&TN

- 15h00’: Câu lạc bộ truyền

thông hoạt động của SPNN

-14h30’: BCH LCH trình hồ sơ

đại hội lên BTK Hội sinh viên

trường.

-Đội TNXK kiểm tra nề

 

nếp sinh viên của khoa luật.

-19h30’: Giảng dạy cho

cán bộ tại Bệnh viện

Thành phố của SPNN

Chủ nhật

8/12

- Đội SVTN tổ chức

dọn dẹp vệ sinh

khuôn viên trường

Đại học Vinh của khoa luật

- 8h00’: Dọn vệ sinh

hưởng ứng chiến dịch

“Go green Việt Nam” của SPNN

- 15h00’:Tổ chức Talk show

“Part time job” của SPNN

- 19h 30’: Tuyên

dương điển hình sinh

viên tôn giáo năm học

2018-2019 của SPNN.

Cả tuần

-19h00’: CLB ELAC hoạt động (Phòng quản trị bố trí) của SPNN

-Đội CTXH số 1 dạy học tại SOS của viện SPXH

Lưu ý

- Các nội dungcó chữ in đậm là hoạt động cấp trường

- Các nội dung có chữ in nghiêng là hoạt động cấp lớp, CLB, đội, nhóm và tương đương

 

Tuần này

-Các Liên chi hội sau đã nạp lịch tuần: SPNN, Khoa Luật, Viện NN&TN, SPXH

- Các Liên chi hội nạp lịch tuần nhưng không có hoạt động của LCH:Không.

- Các Liên chi hội nạp muộn lịch tuần: không

- Các Liên chi hội không nạp lịch tuần: khoa GDTC, khoa GDQP, Viện CNHSMT, Khoa XD, Khoa KT,Viện KHXH-NV, khoa GD, Viện SPTN, Viện KTCN