Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

Phan Thị Quỳnh Trang
Phạm Thành Công
Lê Anh Tuấn
Trần Trung Thông
Trần Quốc Đạt
Đinh Thị Ngọc Hằng
Nguyễn Thị Hà Phương
Hoàng Văn Sỹ
Bùi Hải Vân
Bùi Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Anh Dũng
Trần Thị Thu Hà
Nguyễn Văn Hào
Hồ Sỹ Hoàng
Võ Khánh Huyền
Hồ Thị Ngọc Khánh
Lưu Văn Mạnh
Nguyễn Xuân Tài
Hoàng Thị Thanh
Võ Quyết Thành
Phan Thị Kiều Trang
Phan Thị Hoài Trang
Đinh Thị Xuyến Trinh
Nguyễn Văn Trung
Hồ Thanh Tùng
Lê Thị Vân
Lê Duy Văn