Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

Phan Thị Quỳnh Trang
Trần Trung Thông
Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Chu Quang Vinh
Thái Khắc Hiếu
Trần Thị Thanh Hiền
Chu Thị Hải Yến
Hoàng Ngọc Thắng
Nguyễn Trâm Anh
Nguyễn Viết Cường
Hồ Thị Ngọc Diệp
Dương Phương Đông
Trần Thị Xinh
Dương Duy Dũng
Phan Thị Ánh Dương
Văn Đình Hội
Đặng Việt Hùng
Nguyễn Văn Báu
Lê Công Huy
Nguyễn Thị Hải Linh
Võ Thục Nữ
Nguyễn Ngọc Đạt
Trần Thị Nga
Nguyễn Thị Dương Ngọc
Nguyễn Hoàng Kim Nguyên
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Văn Trung