Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

Phan Thị Quỳnh Trang
Trần Trung Thông
Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Chu Quang Vinh
Thái Khắc Hiếu
Trần Thị Thanh Hiền
Chu Thị Hải Yến
Hoàng Văn Sỹ
Bùi Hải Vân
Bùi Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Anh Dũng
Trần Thị Thu Hà
Nguyễn Văn Hào
Hồ Sỹ Hoàng
Võ Khánh Huyền
Hồ Thị Ngọc Khánh
Lưu Văn Mạnh
Nguyễn Xuân Tài
Hoàng Thị Thanh
Võ Quyết Thành
Phan Thị Kiều Trang
Phan Thị Hoài Trang
Đinh Thị Xuyến Trinh
Nguyễn Văn Trung
Hồ Thanh Tùng
Lê Thị Vân
Lê Duy Văn