BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC HỘI TUẦN LỄ THỨ 18

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

2

16/12

- 8h00’: BCH LCH

giao ban với BLĐ Viện

(VPV) viện NN và TN

-7h30’: LCĐ-LCHSV khoa

Xây Dựng với ban chủ nhiệm

khoa triển khai kế hoạch trong

tuần (tại văn phòng khoa XD)

-Tham gia gỉai bóng chuyền Nữ Thành Phố Vinh mở rộng của khoa GDTC

-Họp bàn giao công tác Hội tuần 17 của khoa GDTC

- LCH đăng bài

Subweb của khoa Luật

-15h30’: Sinh hoạt lớp

phần mềm Ads cho

sinh viên ngành cầu đường khoa XD

-Sinh hoạt lớp 57, 58, 59, 60 tháng 12 của khoa GDTC

-Kết hợp với BCH Môn Điền Kinh hướng dẫn cách luyện tập môn Điền Kinh

- 15h00’: FLD team tập luyện

và trình diễn của SPNN

-19h00’: Sinh hoạt

CLB phần mềm Revit

Kiến Trúc (tại Phòng

học A2 102).

-19h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây dựng tổ chức

lớp học Auto Cad miễn

phí (tại văn phòng

khoa Xây dựng).

-19h30’: “ Giọng hát

hay Sinh viên K60 Khoa

Sư phạm Ngoại ngữ”

3

17/12

- 7h30’: ĐV – LCH

phối hợp Bộ môn

KHCT tổ chức tham

quan thực tế mô hình

sản xuất nấm cùng sinh

viên ngành NH (Cty

CP Đầu tư và sản xuất

ATC) viện NN và TN

-7h30’: LCĐ-LCHSV tổ chức

trận bóng chuyền giao hữu

giữa cán bộ giảng viên với sinh

viên khoa Xây Dựng.

-Hướng dẫn nội dung cơ bản của các môn Điền Kinh của GDTC

- CLB THPL đăng bài

Subweb của khoa Luật

- 9h00’: Đăng bài quảng

bá trên fanpage và trang

web của Khoa SPNN

-14h30’: LCĐ LCHSV tổ

chức hướng dẫn công

nghệ BIM cho sinh

khoa Xây Dựng tại nhà

thực hành Khoa Xây

Dựng

-Tổ chức phụ đạo cho sinh viên yếu kém các Môn Bóng Đá cơ bản của khoa GDTC

- 19h00’: CLB Gis –

Viễn thám cùng nhau

đưa ra phương pháp

ôn thi hiểu quả cho kỳ

thi sắp tới (A5 – 201) viện NN và TN

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm Etab

01 (tại Phòng học A2

202) của khoa XD

- CLB Thực hành

pháp luật tổ chức trao

đổi kĩ năng tranh biện của khoa Luật

-19h30’:Họp BCH

LCH- LCĐ mở rộng của khoa SPNN

4

18/12

-8h00’: LCĐ-LCHSV triển

khai về các Chi đoàn cuộc thi

“Tìm hiểu về Đảng Cộng Sản

Việt Nam” của khoa XD

-Tổ chức tập thể lực cho sinh viên học Điền Kinh của khoa GDTC

-14h30’: LCHSV triển

khai các nhóm sinh viên

tự học ôn tập cuối kì của khoa XD

-Giao lưu bóng chuyền Nữ với huyện Nghi Lộc của khoa GDTC

- CLB Tiếng anh tổ chức

Freetalk của khoa Luật

-15h00’: Đăng bài quảng bá

chiến dịch Go green Việt Nam của khoa SPNN

-19h30’: LCĐ –

LCHSV tổ chức trận

bóng đá giao hữu giữa

sinh viên khóa 56 và

sinh viên khóa 57 khoa

Xây Dựng.

-19h30’: Câu lạc bộ

“English Speaking

Zone” hoạt động của khoa SPNN

5

19/12

-7h30’: LCĐ-LCHSV tổ chức

cuộc họp quán triệt về việc

thi cuối kì nghiêm túc, chất

lượng của khoa XD

-Tổ chức diễn đàn "sinh viên với việc tự học " của khoa GDTC

-14h30’: LCĐ-LCHSV

tổ chức diễn đàn “Sinh

viên với việc tự học” của khoa XD

-15h00’: Tổ chức Out door

speaking chủ đề “Music” của khoa SPNN

- 19h00’: CLB Tiếng

Anh AAR tổ chức sinh

hoạt chủ đề office (A5

– 201) viện NN và TN

-19h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây dựng sinh

hoạt lớp học Auto Cad

miễn phí tại văn phòng

khoa Xây dựng.

-Tổ chức tập huấn làm lịch tuần và báo cáo tháng của khoa GDTC

- CLB Du ca tổ chức

giao lưu ca hát của khoa Luật

-19h00’: “Vũ hội Noel

2019” khoa SPNN

6

20/12

-7h00’: LCĐ-LCHSV tổ chức

lớp bồi dưỡng tiếng Anh B1

danh cho sinh viên khóa 56 của khoa XD

-Bồi dưỡng cho sinh viên môn Bóng chuyên của khoa GDTC

-CLB Tiếng anh đăng

bài subweb của khoa Luật

- 9h00’: Câu lạc bộ truyền

thông đăng bài quảng bá của khoa SPNN

- 16h30’: Đội truyền thông tổ chức

sinh hoạt chủ đề tư duy trong

phương pháp ôn thi có hiệu quả

(A5 – 301) viện NN và TN

-15h30’: LCĐ-LCHSV

tổ chức hỗ trợ đồ án

môn “Đồ án kiến trúc’’ cho sinh viên K58 của khoa XD

- Giao lưu bóng chuyền Nam Nữ k57- 59 của khoa GDTC

-15h00’: Đăng bài quảng bá trên

Fanpage khoa SPNN

-19h30’: LCĐ-LCDHS

triển khai các cuộc họp

lớp tháng 12 của các chi đoàn trong khoa XD

-Tập cách phát âm của khoa GDTC

-19h30’: Tổ chức Out

door speaking chủ để

“The cartoon” của khoa SPNN

7

21/12

-9h45’: LCĐ LCHSV tổ chức

sinh hoạt lớp Phần mềm Cad

cơ bản miễn phí cho sinh

viên Lào tại Phòng học A2

203 của khoa XD

-15h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây dựng tiếp tục

tổ chức giải bóng đá

giao hữu: K58 Xây

dựng gặp 60 Tự động

hóa (sân bóng Đại học

Vinh) của khoa XD

- 15h00’: Câu lạc bộ truyền

thông hoạt động của khoa SPNN

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm

AutoCad nâng cao (tại

Phòng học A2 203)

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm Etab

02 (tại Phòng học A2

202) của khoa XD

- CLB Thực hành pháp

luật tổ chức ôn tập môn

Luật Thương mại.

-19h30’: Giảng dạy cho

cán bộ tại Bệnh viện

Thành phố của khoa SPNN

Chủ Nhật

22/12

-8h00’: LCĐ-LCHSV tổ chức

diễn đàn “sinh viên ngành Xây

Dựng với việc học Tiếng anh

-Hoạt động "chủ nhật Xanh" chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 của khoa GDTC

- Đội TNXK tổ chức

hoạt động Chủ nhật

xanh, dọn dẹp vệ sinh

tại khuôn viên

Trường của Luật

- 8h00’: Dọn vệ sinh

hưởng ứng chiến dịch

“Go green Việt Nam” của khoa SPNN

-14h30’: Sinh hoạt CLB

phần mềm Revit Giảng

viên (tại Phòng học A2

102)

-18h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây Dựng tổ chức

kiểm tra nếp sống sinh

viên tại kí túc xá

-Tổ chức diễn đàn ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 của khoa GDTC

- 15h00’:Tổ chức Talk show

“Vietnam” của khoa SPNN

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm

Autocad Nâng cao (tại

Phòng học A2 102)

-19h30’:LCĐ- LCHSV

sinh hoạt lớp học phần

mềm SKETCHUP cho

sinh viên K58 (tại

phòng học B3101) của khoa XD

- 19h 30’: “Tuyên

dương sinh viên tôn

giáo xuất sắc” của khoa SPNN

Cả tuần

-7h30’ : LCĐ –LCHSV khoa Xây Dựng kiểm tra thực hiện nếp sống văn hóa của

các lớp chuyên nghành.

-Thường chuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, đồng phục sv trong khoa.

- Đẩy mạnh phong trào học tập, TDTT của sinh viên trong toàn khoa.

-19h00’: CLB ELAC hoạt động (Phòng quản trị bố trí) của khoa SPNN

Lưu ý

- Các nội dungcó chữ in đậm là hoạt động cấp trường

- Các nội dung có chữ in nghiêng là hoạt động cấp lớp, CLB, đội, nhóm và tương đương

 

Tuần này

-Các Liên chi hội sau đã nạp lịch tuần: Viện NN và TN, Khoa XD, Khoa GDTC, Khoa luật, Khoa SPNN

- Các Liên chi hội nạp lịch tuần nhưng không có hoạt động của LCH:Không

- Các Liên chi hội nạp muộn lịch tuần: Không

- Các Liên chi hội không nạp lịch tuần: Khoa KT, Khoa GDQP, Viện SPXH, Viện SPTN, Khoa GD, Viện CNHS&MT, Viện KHXH và NV, Viện KT&CN