BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC HỘI TUẦN LỄ THỨ 20

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 5/1/2020)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 8 của đảng

 

 

 

 

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

2

30/12

- 8h00’: BCH LCH

giao ban với BLĐ Viện NN&TN

(VPV)

-7h30’: LCĐ-LCHSV khoa

Xây Dựng với ban chủ nhiệm

khoa triển khai kế hoạch trong

tuần (tại văn phòng khoa).

- LCH đăng bài subweb của khoa luật

-Kiểm tra chỗ ở sinh viên

-Họp bàn giao công tác Hội tuần 19 của khoa GDTC

-15h30’: Sinh hoạt lớp

phần mềm Ads cho

sinh viên ngành cầu

đường.

- 15h00’: FLD team tập luyện

 

và trình diễn.

-Giao lưu bóng Chuyền Nam-Nữ  TT GDQP-AN của khoa GDTC

 

-19h00’: Sinh hoạt

CLB phần mềm Revit

Kiến Trúc (tại Phòng

học A2 1023.

-19h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây dựng sinh

hoạt lớp học Auto Cad

miễn phí (tại văn

phòng khoa Xây

dựng).

- 19h30’: Họp BCH

LCH- LCĐ mở rộng

3

31/12

-7h30’:LCHSV tổ chức lớp

học bồi dưỡng môn cơ học cơ

sở cho K58 thi KTHP

-9h00’: Đăng bài quảng

bá trên fanpage và trang

web của Khoa SPNN

- CLB THPL đăng bài

Subweb của khoa luật

-14h30’: tổ chức giao

lưu bóng đá các đồng

chí trong BCH LCĐ-

LCHSV khoa xây dựng.

-15h00’: Đăng bài quảng bá

chiến dịch Go green Việt Nam.

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm Etab

01 (tại Phòng học A2

202).

-19h30’: Câu lạc bộ

“English Speaking

Zone” hoạt động.

- CLB Thực hành

pháp luật tổ chức trao

đổi kĩ năng tranh biện.

4

1/12

-nghỉ tết dương lịch

-Kiểm tra chỗ ở sinh viên của khoa GDTC

-nghỉ tết dương lịch

-Giao lưu bóng đá Nam với TT GDQP-AN của khoa GDTC

-nghỉ tết dương lịch

5

2/12

-7h30’: LCĐ-LCHSV tổ tổ chức

lớp học cad cơ bản cho SV

mới học.

14h30’: LCĐ-LCHSV

-15h00’: Tổ chức Out door

speaking chủ đề “Happy new

year”

tổ chứng giao lưu bóng

chuyền với k58 với k59

 

 

- 19h30’: CLB Tiếng

Anh sinh hoạt chủ đề

jobs(phòng A5 - 201)

-19h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây dựng sinh

hoạt lớp học Auto Cad

miễn phí tại văn phòng

khoa Xây dựng.

- CLB Du ca tổ chức

giao lưu ca hát.

6

3/12

-7h00’: LCĐ-LCHSV tổ chức

sinh hoạt lớp bồi dưỡng tiếngAnh B1 danh cho sinh viên

khóa 56.

- 9h00’: Câu lạc bộ truyền

thông đăng bài quảng bá của khoa SPNN

- CLB Tiếng anh đăng

bài subweb.

 

 

- 16h35’: Đội Truyền thông tổ

chức hỗ trợ các bạn tìm hiểu và

phân loại các loại rác thải (phòng

A5 -201)

-15h30’: LCĐ-LCHSV

tổ chức lớp học ôn tập môn học cơ kết cấu cho

K58.

-15h00’: Đăng bài quảng bá trên

fanpage.

 

 

-19h30’: LCĐ-

LCDHSV giao lưu gặp mặt giữa BCH nhiệm

kì 2017-2019 với BCH

khóa mới 2019-2022.

-19h30’: Tổ chức Out

door speaking chủ để

“Traditional” khoa SPNN

7

4/12

9h45’: LCĐ LCHSV tổ chức

sinh hoạt lớp Phần mềm Cad

cơ bản miễn phí cho sinh

viên Lào tại Phòng học A2

204.

15h00’: LCĐ-LCHSV

khoa Xây dựng tiếp tục

tổ chức giải bóng đá

giao hữu vòng Bán kết:

58 Xây Dựng gặp 58K3

CNTT (sân bóng Đại

học Vinh).

- 15h00’: Câu lạc bộ truyền

thông hoạt động

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm

AutoCad nâng cao (tại

Phòng học A2 203)

-19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm Etab

02 (tại Phòng học A2

202)

-19h30’: Giảng dạy cho

cán bộ tại Bệnh viện

Thành phố

- CLB Thực hành pháp

luật tổ chức ôn tập môn

Luật Hình sự.

Chủ nhật

5/12

8h00’: giao lưu bóng đá giữa K

59 XĐ - K59GT

- 8h00’: Dọn vệ sinh

hưởng ứng chiến dịch

“Go green Việt Nam” của khoa SPNN

- Đội TNXK tổ chức

hoạt động Chủ nhật

xanh, dọn dẹp vệ sinh

tại khuôn viên

Trường của khoa Luật

-14h30’: Sinh hoạt CLB

phần mềm Revit Giảng

viên (tại Phòng học A2

102)

-18h00’: LCĐ-LCHSV

tổ chức cuộc họp

kiểm điểm ban cán

sự các lớp cuối học

kì I.

 

- 15h00’:Tổ chức Talk show

“I’m a star” khoa SPNN

 

 

 

19h30’:LCĐ- LCHSV

sinh hoạt lớp học phần

mềm SKETCHUP cho

sinh viên K58 (tại

phòng học B3101).

19h30’: Sinh hoạt

CLB phần mềm

Autocad Nâng cao (tại

Phòng học A2 102)

 

Cả tuần

-19h00’: CLB ELAC hoạt động (Phòng quản trị bố trí)

Lưu ý

 - Các nội dung có chữ in đậm là hoạt động cấp trưởng

- Các nội dung có chữ in nghiêng là hoạt động cấp lớp, CLB, đội, nhóm và tương đương

 

Tuần này

Các Liên chi hội sau đã nạp lịch tuần: Khoa GDTC, Khoa luật, Khoa SPNN, Viện NN&TN

- Các Liên chi hội nạp lịch tuần nhưng không có hoạt động của LCH:Không

- Các Liên chi hội nạp muộn lịch tuần: Viện KHXH&NV

- Các Liên chi hội không nạp lịch tuần: Khoa KT, Khoa GDQP, Viện SPXH, Viện SPTN, Khoa GD, Viện KT&CN, Khoa XD, Viện CNHSMT