Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

Nguyễn Nguyệt Anh
Trần Thị Mai Trang
Phùng Thế Nhân
Hoàng Minh Kỳ
Nguyễn Đức Quyền
Trịnh Hữu Đạt
Nguyễn Thục Anh
Cao Viết Toàn
Nguyễn Thị Huyền Trang
Bùi Công Cường
Lương Thị Hảo
Nguyễn Văn Hoàng
Dương Hoài Thương
Nguyễn Thị Hà Vy
Nguyễn Thị Huyền Trang
Hồ Lê Khánh Linh
Võ Thị Quang
Nguyễn Quốc Đạt
Nguyễn Lê Na
Đậu Thị Huyền
Nguyễn Thị Mỹ Vân
Bùi Quang Huy
Trương Thị Oanh
Nguyễn Thị Mỹ Vân
Nguyễn Thị Hà VY