Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

Kiều Khánh Linh
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
Phùng Thế Nhân
Nguyễn Nguyệt Anh
Nguyễn Tiến Anh
Hoàng Minh Kỳ
Lê Trung Huy
Nguyễn Đức Quyền
Trần Thị Mai Trang
Nguyễn Tuấn Anh
Lê Văn Dũng
Lương Thị Hảo
Nguyễn Văn Hoàng
Võ Thị Mai Hương
Lê Hữu Huy
Đậu Thị Huyền
Hồ Lê Khánh Linh
Hồ Văn Lợi
Nguyễn Thị Mỹ
Nguyễn Lê Na
Phạm Thị Huyền Nhi
Trương Thị Oanh
Nguyễn Đức Thành
Dương Hoài Thương
Nguyễn Xuân Tiền
Nguyễn Thị Mỹ Vân
Nguyễn Thị Hà VY