Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Trường KHXH&NV.

Về dự với đại hội, về phía BGH Trường KHXH&NV có TS. Đinh Ngọc Thắng - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Hiệu trưởng trường KHXH&NV; TS. Đinh Văn Liêm - Trưởng Khoa Luật học; Về phía Hội sinh viên Trường Đại học Vinh có Đồng chí Phùng Thế Nhân - Ủy viên BCH Hội sinh viên Tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh; Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh và đại diện các Khoa đào tạo; đại diện chi bộ HSSV; đại diện Ban thư ký Hội sinh viên trường, LCHT các Khoa/Viện; cùng các thầy cô giáo là giảng viên trong trường KHXH&NV.

Với tinh thần nghiêm túc, ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ, xung kích của tuổi trẻ, Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã hoàn thành các nội dung, chương trình làm việc đề ra. Đại hội đã giành thời gian tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình bày tại Đại hội. Đại hội thống nhất cao về những nội dung đánh giá, tổng kết công tác Hội và PTSV.

Từ các tham luận và các ý kiến được trình bày trực tiếp tại Đại hội, đã đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay, nhiều mô hình hoạt động cho phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và PTSV nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của TS. Đinh Ngọc Thắng - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Hiệu trưởng trường KHXH&NV và đồng chí Phùng Thế Nhân - Ủy viên BCH Hội sinh viên Tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh. Trong đó, đồng chí Phùng Thế Nhân đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội sinh viên Trường KHXH&NV đối với công tác Hội Trường ĐH Vinh; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Hội sinh viên trường cần tiếp tục chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của TS. Đinh Ngọc Thắng - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Hiệu trưởng Nhà trường. Bên cạnh đánh giá sâu sắc về những kết quả của công tác Hội và PTSV trong nhiệm kỳ vừa qua, thầy đã chỉ ra những nhiệm vụ của  công tác Hội trong bối cảnh hiện nay của Nhà trường.

Đại hội đã Hiệp thương bầu ra 15 đồng chí nằm trong BCH nhiệm kỳ mới, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Hoàng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, thay mặt BTC Đại hội, BCH Hội sinh viên Trường trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của ĐBBP, Đảng ủy, BGH Trường KHXH&NV, BTK Hội sinh viên Trường Đại học Vinh và LCHT các Khoa/Viện bạn, đặc biệt là các đại biểu ưu tú đại diện hơn 1000 Hội viên trong toàn Trường

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HÔI NHIỆM KỲ 2022 202 HÂN VĂN Thành phố Vinh, VINH 1959 UNIVERSITY'

Có thể là hình ảnh về ‎1 người, đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎لا ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU SINH VIÊN TRƯỜNG KHOA HỌC XA NHIÊM KỲ 2022- NHÂN VAN Thành phố HỌC CVINH VINH 心 1959 VINH UNIVERSITY‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về ‎1 người, đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎ĐẠI HỘI ĐẠI BI HỘI SINH VIÊN TRƯƠNG KHOA HỌC XA HÃI Thành phế Vin HỌC VINH ى 1959‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ΚΗΧΗ & NV FOSMVEAVETIUL ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI &NHÂN VĂN 024'

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI VIÊN IN TRƯỜNG HOc VINH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH NV ĐẠI HỘI ĐAI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI NHIỆM KỲ 2022 2024 NHÂN VĂN Thành Vinh gày'