Đến dự và chỉ đạo đại hội có TS. Hồ Mỹ Hạnh- Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Th.S Trương Thị Hoài- Phó Bí thư Đoàn Trường Kinh tế, Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Quỳnh- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh và các đồng chí trong Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, các đồng chí là Chủ tịch Hội Sinh viên các trường trực thuộc, Liên chi hội trưởng các Khoa/ Viện.

🔥🔥🔥 Với tinh thần nghiêm túc, ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ, xung kích của tuổi trẻ, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã hoàn thành các nội dung, chương trình làm việc đề ra. Đại hội đã giành thời gian tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình bày tại Đại hội. Đại hội thống nhất cao về những nội dung đánh giá, tổng kết công tác Hội và Phong trào Sinh viên; Từ các tham luận và các ý kiến được trình bày trực tiếp tại Đại hội, đã đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay, nhiều mô hình hoạt động cho phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và PTSV nhiệm kỳ 2022 - 2024

🔥🔥🔥 Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tiến sĩ. Hồ Mỹ Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế và đồng chí Nguyễn Thị Khánh Quỳnh- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đánh giá sâu sắc về những kết quả của công tác Hội và Phong trào Sinh viên trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó cô Hồ Mỹ Hạnh đã nhấn mạnh và biểu dương các thành tích đạt được của Hội Sinh viên, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của Hội trong nhiệm kỳ qua cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ 2022-2024, cô đã chỉ ra những nhiệm vụ của công tác Hội trong bối cảnh hiện nay của Nhà trường.

️ Đại hội đã Hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh Viên trường Kinh tế nhiệm kỳ  2022-2024 gồm 15 đồng chí.

🎉🎉 Trong đó:  Đồng chí Hoàng Minh Kỳ- Chi hội 60B1 Tài chính Ngân Hàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên, đồng chí Nguyễn Cao Trần Phương- Chi hội 62B1 Kinh tế Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch HSV, đồng chí Đinh Ngô Phương Thảo- Chi Hội 61B4 Kế toán giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

️ Ban Chấp hành Hội Sinh Viên nhiệm kỳ 2022-2024 hứa sẽ đoàn kết, nhất trí cùng nhau cố gắng đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Ban Chấp hành Hội Sinh Viên trường Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2024 vào thực tiễn công tác của Hội. 

Có thể là hình ảnh về ‎2 người, mọi người đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎ا HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH TẾ 2003 NAM HỒI SINH VIÊN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH TẾ NHIỆM KỲ 2022 2024 facoembiesom.m PingDH» Thành phố Vình, ngày‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'VLAES HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH TẾ HỘN SINH VIÊN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KINA NHIỆM KỲ 2022- Thành phố Vình, ngày 16 tháng RƯỠNG ĐẠI ĐẠIHỌC ƯH HỌC'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'VINTUNNESY HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH TE 2003 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH TẾ NHIỆM KỲ 2022 2024 Thành phố Vình, ngày 16 thá TNVONGDAIHOGNNM ĐẠ TRƯƠNG'

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỘI ĐẠI BIÊ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH T NHIỆM KỲ 2022 -2024 phố Vình, ngày 04 năm 2022 ĐOẢNCHU TỊCH'

Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH TẾ'

Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG HO VINH INH VIÊN TRƯỜNG KINH TẾ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH TẾ, NHIỆ m'