Về phía Khoa SPNN, đến dự và chỉ đạo Đại hội có sự góp mặt của Th.S Phan Thị Hương - Phó Trưởng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Th.S Nguyễn Thị Dương Ngọc - Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Th.S Nguyễn Vân Anh - Bí thư Chi bộ HVSV.

Về phía Hội sinh viên trường ĐHV, có sự tham dự của đồng chí Kiều Khánh Linh - Phó Chủ tịch Hội sinh viên Tỉnh, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh và các đồng chí trong Ban Thư ký Hội Sinh viên, các đồng chí là Chủ tịch Hội sinh viên các trường trực thuộc, Liên chi Hội trưởng LCH SV các Khoa/ Viện.

Với tinh thần nghiêm túc, ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ, xung   kích của tuổi trẻ, Đại hội Đại biểu Liên chi Hội sinh viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã hoàn thành các nội dung, chương trình làm việc đề ra. Đại hội đã đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay, nhiều mô hình hoạt động cho phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và PTSV nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội đ/c Kiều Khánh Linh đánh giá sâu sắc về những kết quả của công tác Hội và Phong trào Sinh viên trong nhiệm kỳ vừa qua, nhấn mạnh và biểu dương các thành tích đạt được của Liên chi Hội sinh viên, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của Hội trong nhiệm kỳ qua cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ 2022-2024.

 Đại hội đã Hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên chi Hội sinh viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ  2022 - 2024 gồm 11 đồng chí. Xin chúc mừng các đồng chí:

Nguyễn Nguyệt Anh - Chi hội 61A1 SPTA TN giữ chức vụ Liên chi Hội trưởng.

Phùng Thế Nhân - Chi hội 60A3 SPTA giữ chức vụ Liên chi Hội phó.

Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chi hội 61A1 SPTA TN giữ chức vụ Liên chi Hội phó.

Hi vọng rằng, BCH LCH nhiệm kỳ 2022 - 2024 sẽ luôn mang trong mình ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ, xung kích của tuổi trẻ, đóng góp hết mình cho công tác Hội và PTTN Khoa Sư phạm Ngoại ngữ trong nhiệm kỳ mới. 

Có thể là hình ảnh về ‎1 người, đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎KHAI MẠC ĐẠI HỘI HỘ SINHV TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ه 1959 VINH NIVERSITY ERSITY‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về ‎1 người, đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎ĐẠI HỘI ĐẠI BIỆU LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA NHIÊM KỲ 2019 Thành phá Vinh, ngan TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯƠNG VINH ☬ رى 1959 VINH SITY‎'‎‎Có thể là hình ảnh về ‎1 người, đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA SƯ PHA NHIỆM KỲ 2022 -20 Thânh phố Vinh, ngày 237 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ي 1959 INHUNIVERSITY ERSITY UNIV‎'‎‎Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐAI HỌC VINH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỪ 하 ĐẠI HÃI ĐẠI BIỀU HIHỘISI HỘI KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ 2022 2024 25 tháng 04 nám 2022'

Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM HỘI SINH TRƯỜNG ALO HÃI SINH NKHO PHAM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU LIÊNCHIH PHẠM'

                                                                                                                                                Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh