Đây là chương trình nhằm góp phần chia sẻ với sự khó khăn của các em học sinh khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt, giúp các em nhanh chóng ổn định tinh thần, vật chất để tiếp tục học tập.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngày đầu tiên phát động, chương trình đã kêu gi ng h được:

- 6.790.000 tin mt

- 2 b sách giáo khoa lp 4

- 131 quyn v ô ly

- 300 bút ch A

Hình ảnh ghi nhận:

Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên