Với tiêu chí sinh viên khóa trước trao tặng cho sinh viên khóa sau, Đoàn Viện - LCH mong muốn các bạn luôn có nguồn tại liệu học tập tốt từ các anh chị khóa trên.

Có thể đó là món quà ý nghĩa, vừa gọn gàng phòng ở, vừa gửi gắm những tâm tình của mình trong những cuốn sách ấy đến các em.

"Sách cũ tri thức mới " là chương trình tặng sách thường niên đầu năm học nhằm hỗ trợ Tân sinh viên, đặc biệt sinh viên hoàn cảnh khó khăn có tài liệu để học tập. 

Không chỉ triển khai vào đầu năm, chương trình cũng kêu gọi sự hỗ trợ của giảng viên, sinh viên trong cả năm học, nhằm đóng góp vào hoạt động của quỹ sách để hỗ trợ cho các em tân sinh viên trong các năm học sau. Qua chương trình, các bạn tân sinh viên đã nhận được sự hỗ trợ trong việc trang bị tài liệu học tập; đồng thời được giao lưu để kết nối bạn bè, anh chị trong môi trường học tập mới.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên