Tiếp nhận tất cả giáo trình đại cương/ chuyên ngành nhằm phục vụ chương trình học kì 1 năm nhất cho tân sinh viên từ sự huy động đóng góp của các anh chị sinh viên khóa trước. Tham gia chương trình, các sinh viên  mang giấy vụn, sách, báo cũ… đến Trường sẽ được đổi 1 cây sen đá hoặc 1 áo Trường mang logo của Đại học Vinh.
Thời gian hoạt động:
Từ 7h - 17h thứ 2 (21/9/2020) đến thứ (26/9/2020).

Địa điểm: Sảnh nhà A0 - Trường Đại học Vinh.

 

                                                                            Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên