Tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019 - 2020, nhận thấy rằng năm học vừa qua mặc dù dịch Covid-19  ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động Đoàn - Hội toàn trường nhưng BTV Đoàn trường và BTK Hội Sinh viên trường luôn chủ động nắm bắt kịp thời ứng phó và triển khai hiệu quả sâu rộng các công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 chính vì vậy  công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên, Sinh viên đã để lại nhiều dấu ấn, đạt nhiều thành tích đặc biệt đã góp phần cùng với Nhà trường đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quảng bá truyền thông mạnh mẽ hình ảnh của Nhà trường tới khắp cả nước.

Ban Thường vụ Đoàn trường  và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã xác định chủ đề năm học 2020 - 2021 là Năm Sinh viên Khởi nghiệp, Lập nghiệp và đã xác định hoạt động trọng tâm của năm học này là hướng tới Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021) và Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Hình ảnh ghi nhận:

Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên.