Ngày 11/12/2019 tại nhà Thi đấu trường Đại học Vinh diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019-2020. Chương trình nêu lên những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa con người trong cộng đồng. Một ý nghĩa to lớn " một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại ". Tiếp nối các chương trình hiến máu hiến máu đợt trước tiếp đến là chương trình hiến máu đợt 3 đã nhận dc hơn 400 đơn vị máu, điều đó chứng tỏ sự chung tay góp sức của tất cả các sinh viên trường Đại học Vinh. Thực hiện chương trình công tác của Hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội sinh viên đã tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3. Nếu các bạn yêu thích chương trình và mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để đem lại sự sống cho con người hãy đến với chúng tôi.