Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Lương - UV BTK TW Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên Tỉnh, Chủ tịch Hội Đồng đội Tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Châu – UV BTV Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Tỉnh, Trưởng ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn; về phía Trường Đại học Vinh có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo; đại diện Đảng ủy, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; lãnh đạo các phòng ban chức năng và các khoa, viện trong toàn trường.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh hiện có hơn 11.000 hội viên đang học tập tại trường, trong đó, hệ sư phạm chiếm 26,9%, hệ cử nhân khoa học chiếm 51,2% và hệ kỹ sư chiếm 21,9%.

Tham dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 sinh viên nhà trường

Nhiệm kỳ 2018 - 2020, Hội đã hoạt động hiệu quả trên các mặt, đặc biệt là phong trào "Sinh viên 5 tốt". Qua đó, đã có 165 sinh viên đạt Giải thưởng "Sao tháng Giêng", 105 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường và có 3 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung ương.

Đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Vinh phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, Hội cũng đã đẩy mạnh các phong trào nhằm định hướng giá trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên và tạo môi trường cho sinh viên được học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Trong đó, đã tổ chức được nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh và giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm các hoạt động sáng tạo, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp sinh viên chủ động hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội sinh viên vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã có 154 đề tài của sinh viên được tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp trường, 19 đề tài được tham gia Nghiên cứu khoa học cấp bộ...

Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh với chủ đề "Sinh viên Trường Đại học Vinh: Tiên phong - Sáng tạo - Hội nhập"

Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đặt mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới hội tụ các phẩm chất giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống có văn hóa, lý tưởng, có tinh thần tự nguyện, xung kích trong nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ...

Đồng thời, xây dựng hội vững mạnh, thích ứng với điều kiện hoạt động mới, tích cực chăm lo, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu chính đáng của hội viên, sinh viên; thực hiện tốt vai trò đồng hành, tập hợp, đoàn kết sinh viên.

Cuối buổi sáng ngày 28/12/2020, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa XII gồm 27 đồng chí. Sinh viên Kiều Khánh Linh - Lớp 59A SP Toán chất lượng cao, Viện Sư phạm Tự nhiên được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2020 - 2023, 2 Phó Chủ tịch là sinh viên Phùng Thế Nhân - Lớp 60A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và sinh viên Nguyễn Thị Khánh Quỳnh - Lớp 59B1 Việt Nam học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

     

    Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên trường Đại học Vinh