Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2019, tại Trường Đại học Vinh, Đồng chí Phạm Trung Thành - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Uỷ viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X chủ trì buổi làm việc với HSV Trường về chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019 – 2020.

      Năm học 2018 – 2019, HSV Trường Đại học Vinh thực hiện chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh viên", công tác Hội và phong trào sinh viên đã có nhiều điểm sáng.

      Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống được triển khai hiệu quả, đặc biệt gắn với những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Các cấp bộ Hội đã chủ động trong công tác nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận sinh viên, đặc biệt thông qua các diễn đàn và mạng xã hội.

      Phong trào "Đổi mới phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học" được Hội Sinh viên Trường chủ động đẩy mạnh, trong đó chú trọng phát triển hệ thống các câu lạc bộ học thuật, tổ đội nhóm sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học... Đặc biệt, chương trình khởi nghiệp trong sinh viên, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo được quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, nội dung thiết thực... thu hút nhiều doanh nghiệp và ĐVTN tham gia tìm hiểu, học tập về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. 

      Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Hội và phong trào sinh viên thời gian qua như: phong trào "Sinh viên 5 tốt" chưa đạt kết quả như mong muốn; chất lượng cơ sở Hội và cán bộ Hội chưa đồng đều.

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Thành ghi nhận những điểm sáng trong công tác Hội và phong trào sinh viên như: nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng sinh viên; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo... đồng thời, đề nghị Hội Sinh viên thành phố trong thời gian tới tiếp tục khắc phục những điểm khó khăn và có thêm nhiều điểm mới hơn nữa trong các hoạt động và phong trào của Hội.

      Đồng chí Thành lưu ý, Hội Sinh viên cần tăng cường bám sát cơ sở để kết nối thành sức mạnh tổng thể thúc đẩy phong trào. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ Hội cũng cần được chú trọng, trong đó cán bộ Hội phải cùng học, cùng trưởng thành và cần được tập huấn, hỗ trợ, trang bị kiến thức nhiều hơn. Việc nắm bắt những vấn đề của sinh viên và những vấn đề sinh viên quan tâm phải tiếp tục đẩy mạnh, không chỉ để tổ chức phong trào, hoạt động cho sinh viên mà để định hướng sinh viên có nhận thức tốt.

      Về triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt", đồng chí Phạm Trung Thành cho rằng, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh phải tập trung cao độ để vươn lên dẫn đầu cả nước, trong đó tăng cường tuyên truyền để sinh viên nhận thức rõ về giá trị của phong trào, từ đó sinh viên tự nguyện đăng ký tham gia. Các cấp bộ Hội cũng cần quan tâm, hỗ trợ tạo môi trường để sinh viên đạt được những tiêu chí của "Sinh viên 5 tốt".

 

 

Trâm Anh