Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên tinh thần tương thân tương ái, đồng bào hỗ trợ đồng bào, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh sau khi khi nhận được lời vận động hưởng ứng đã cùng Đội sinh viên tình nguyện Sản xuất, lắp đặt điểm rửa tay sát khuẩn tự động tự tay pha chế 40l dung dich rửa tay sát khuẩn để gửi đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn gửi đến Thành phố mang tên Bác 10 thùng lương khô và 1 thùng (50 hộp) khẩu trang y tế.


Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên