Đồng chí Kiều Khánh Linh - Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên trường làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên chi hội trưởng các khoa viện; các đồng chí đại diện cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các trường thuộc/trực thuộc, khoa viện đào tạo và các cán bộ, hội viên được tuyên dương “Danh hiệu Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 - 2021 và trao “Giải thưởng Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2021.

Đồng chí Kiều Khánh Linh - Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên trường thay mặt sinh viên trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ báo công, đồng chí Kiều Khánh Linh - Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên trường thay mặt sinh viên trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ: “Trong thời gian vừa qua,  phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tốt. Phong trào không chỉ được sinh viên đón nhận ngày càng tích cực mà còn được cấp ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi.

Đồng chí Kiều Khánh Linh - Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên trường cùng các cán bộ, hội viên, sinh viên trường Đại học Vinh đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngay từ đầu năm học, Hội Sinh viên trường đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu về phong trào, triển khai phong trào theo hướng cụ thể từng nội dung rèn luyện (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt). Chủ động tuyên truyền với nhiều hình thức: Xuyên suốt năm học, công tác tuyên truyền “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện thường xuyên trên các Fanpage và Website của Hội Sinh viên Trường và Các đơn vị. Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường và các đơn vị đã đặt ra những cơ chế theo dõi, đánh giá, hỗ trợ thường xuyên cho hội viên, sinh viên.

Đoàn Đại biểu tham dự lễ báo công là các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên chi hội trưởng các khoa viện; các đồng chí đại diện cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các trường thuộc/trực thuộc, khoa viện đào tạo và các cán bộ, hội viên tiêu biểu được tuyên dương “Danh hiệu Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 - 2021 và trao “Giải thưởng Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2021.

Đặc biệt, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường có bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, giúp cho công tác tuyên truyền thuận lợi hơn và hội viên, sinh viên nắm được rõ hơn mình cần những gì và phải đạt được những gì. Hằng năm, Hội Sinh viên Trường phối hợp với Đoàn Trưởng tổ chức phong phú các hoạt động ở mọi lĩnh vực nhằm tạo môi trường để tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt” và hỗ trợ hội viên, sinh viên đạt được đủ chỉ tiêu cho danh hiệu các cấp.

Đứng trước tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên, sinh viên Trường Đại học Vinh quyết tâm ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ vĩ đại, thi đua học tập, lao động, chiến đấu, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện. Mỗi “Sinh viên 5 tốt”, mỗi “Sao tháng Giêng” hôm nay sẽ nguyện phấn đấu trở thành những công dân tốt, luôn giữ mãi trong tim tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, luôn giành trọn niềm tin, tâm sức đóng góp cho đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhanh chóng sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong muốn.

Văn phòng Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh