Phấn đấu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đồng nghĩa với việc bạn sẽ trải qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu về các mặt: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập trong suốt năm học. Vì vậy, những chuyển biến tích cực về các mặt trên là điều mà mỗi cá nhân tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” cảm nhận được đầu tiên về bản thân mình.

Những năm qua, Phong trào "Sinh viên 5 tốt" trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo sinh viên cả nước. Từ phong trào này, nhiều tấm gương sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện ngày càng được nhân rộng, tạo sức ảnh hưởng lớn, góp phần thúc đẩy tinh thần tự học, tự rèn luyện và phát triển toàn diện trong sinh viên.

Hãy cùng nhìn lại 4 gương mặt tiêu biểu của trường Đại học Vinh đã đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Tỉnh trong năm học vừa qua.

Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên