Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh vinh dự có 3 đồng chí được tín nhiệm, bầu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:
- Đồng chí Kiều Khánh Linh: Uỷ viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An.
- Đồng chí Phùng Thế Nhân: Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Vinh được tín nhiệm bầu vào BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An.
- Đồng chí Lương Thị Phương Thảo: UV BCH LCHSV Viện KHXH&NV, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu trường Đại học Vinh năm 2020 được tín nhiệm bầu vào BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Xin chúc mừng các đồng chí, mong các đồng chí luôn nhiệt huyết, sáng tạo để đưa công tác Hội của tỉnh nhà ngày một phát triển.


Tin và bài: Đội Truyền thông Hội SV trường