Cuộc thi diễn ra với sự tham gia của hơn 1000 thí sinh là hội viên, sinh viên học tập tại Trường Đại học Vinh, được tổ chức trên nền tảng online - hệ thống LMS. Với thời gian 30 phút làm bài thi, các thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau liên quan đến nhiều lĩnh vực: Lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác Thanh thiếu niên và các phong trào hành động của thanh thiếu niên Việt Nam. Cuộc thi không chỉ đánh giá sự hiểu biết của ĐVTN, hội viên sinh viên toàn trường mà còn đẩy mạnh và tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN hội viên sinh viên về lịch sử, truyền thống 65 năm hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; qua đó cổ vũ, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, phát huy tinh thần tình nguyện và sức sáng tạo thi đua học tập, rèn luyện sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sẵn sàng lập thân lập nghiệp. 

  •  
  •  
  • Các thí sinh đang thi thực hiện phần thi "Thanh niên biết" trên Hệ thống dạy học trực tuyến (LMS) của Nhà trường.

  • Kết thúc Vòng thi, căn cứ kết quả dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức đã lựa chọn 32 thí sinh có điểm số cao nhất để tham gia Vòng thi tiếp theo – "Thanh niên nói", vòng thi "Thanh niên nói" sẽ được triển khai từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 10 năm 2021. Kết thúc hai Vòng thi, Ban Tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cho những thí sinh xuất sắc nhất. Dưới đây là một số hình ảnh được chụp từ hệ thống và danh sách 32 thí sinh xuất sắc được chọn vào Vòng thi tiếp theo.


  • Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh