Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 xác định 3 phong trào của tuổi trẻ với những vấn đề trọng tâm hiện nay để có thể khơi sức thanh niên, phát huy được thanh niên để thanh niên đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đây là nền tảng, là cơ sở để phát huy mọi lực của thanh niên cho sự phát triển của từng địa phương, từng đơn vị và gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời gian qua, thực hiện chương trình công tác của các cấp bộ Đoàn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn Trường Đại học Vinh đã tập trung triển khai hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020". Thường xuyên đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đặc biệt với đối tượng ĐVTN, những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có tác động to lớn trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN, học sinh sinh viên (HSSV).

TS. Nguyễn Ngọc Hiền trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh

Mô hình tiêu biểu và hoạt động hiệu quả trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN, HSSV:

Cuộc thi viết "Theo chân Bác"

Được tổ chức dành cho tất cả cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên đang làm việc, học tập tại Trường Đại học Vinh. Cuộc thi đã thu hút được hơn 150 bài viết với nội dung rất ý nghĩa. Cuộc thi đã tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tìm hiểu và viết cảm nhận về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, đồng thời, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

Fanpage Human of Vinh University

Là một trang truyền thông được thành lập để giới thiệu những câu chuyện đẹp, những việc làm ý nghĩa, những con người bình dị, những khoảnh khắc giản đơn… của cuộc sống, của cán bộ, giảng viên, ĐVTN, HSSV Trường Đại học Vinh, từ đó lan tỏa thái độ sống tích cực, khơi dậy khát vọng sống xanh - sống đẹp - sống cống hiến trong ĐVTN, HSSV.

Hội thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Là hoạt động thường niên được tổ chức chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua 04 vòng thi sân khấu hóa gồm có: Ánh sáng - Trắc nghiệm kiến thức; Lý tưởng - Hiểu biết; Chân lý - Giải ô chữ và phần thi Soi đường - Thuyết trình, Hội thi đã tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam. Từ đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, HSSV.

Diễn đàn "Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng"

Là hoạt động thường niên được tổ chức chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930), Diễn đàn là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, giáo dục đảng viên thanh niên về tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó triển khai các hoạt động trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn trường về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm cán bộ, ĐVTN. Tại diễn đàn, các sinh viên cũng thắng thắn trao đổi với giảng viên, khách mời về những vấn đề đang được đảng viên thanh niên thế hệ mới quan tâm như: vai trò của đảng viên trẻ, phương pháp học tập, tiêu chí kết nạp Đảng, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, thanh niên với mạng xã hội… Diễn đàn thật sự mang đến nhiều ý nghĩa cho cán bộ, ĐVTN Nhà trường, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp; củng cố niềm tin của tuổi trẻ để xây dựng nước nhà ngày một giàu mạnh hơn.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn trường phối hợp với các đơn vị có liên quan, đã có nhiều cố gắng, đổi mới tư duy lý luận cũng như nội dung và phương pháp thực tiễn nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN, HSSV, đồng thời huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào công cuộc xây dựng một môi trường tốt nhất cho sự hình thành nhân cách ĐVTN, HSSV.

Việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đoàn, của Ngành Giáo dục tiếp tục có bước phát triển mới, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN, HSSV trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để phát huy, rèn luyện,  giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN, HSSV.

Tin bài: VP Đoàn TN.