Hôm nay ngày 26/11/2019, BCH Liên chi hội khoa Luật long trọng tổ chức Đại hội đại biểu LCH SV Khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2022 được tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh với sự tham gia của các vị khách quý cùng 80 đại biểu đại diện cho trí tuệ của 1223 hội viên, sinh viên đến từ 25 chi hội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, của Đảng uỷ, Ban Chủ Nhiệm Khoa, của Ban Thường vụ Liên Chi Đoàn đã về chào mừng và chia vui với Đại hội. Sự có mặt của các quý vị đại biểu cùng những lời phát biểu, chỉ đạo, chào mừng Đại hội đã thể hiện tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ và là những định hướng quý báu cho công tác Hội và phong trào sinh viên của LCH SV Khoa Luật trong thời gian tới!

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, của Đảng uỷ, Ban Chủ Nhiệm Khoa, của Ban Thường vụ Liên Chi Đoàn, với tinh thần thống nhất, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội quyết nghị:

  1. Tán thành và thông qua báo cáo của Ban Chấp hành LCH SV nhiệm kỳ 2017 - 2019 trình Đại hội Đại biểu LCH SV Khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2022.
  2. Công tác Hội và phòng trào sinh viên nhiệm kỳ 2019 - 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Khoa/Viện, là thời kỳ tổ chức Hội phải góp phần cùng với toàn trường thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng Nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia.
  3. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành LCHSV Khoa Luật, nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực lãnh đạo công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành LCH SV Khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2022 tiếp tục cụ thể hoá mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã được Đại hội thông qua để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu liên chi hội sinh viên khoa Luật, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đại hội tin tưởng rằng, với sức mạnh, tinh thần tình nguyện, nghị lực và trí tuệ của hơn 1200 sinh viên, hội viên, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu của LCH SV Khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2022, tiếp tục góp phần xứng đáng vào công tác Hội, phong trào sinh viên của nhà trường, góp phần xây dựng Khoa Luật ngày càng phát triển và lớn mạnh.