Hòa chung không khí Đại hội Đại biểu Liên chi hội các khoa/viện, vào ngày 29 / 11/ 2019 tại hội trường A trường Đại học Vinh đã diễn ra buổi Đại hội Liên chi hội khoa Xây dựng nhiệm kì 2019 – 2022, cùng với sự tham gia của BTK HSV trường, lãnh đạo khoa, Liên chi đoàn, cùng với các đại biểu chính thức.

Đại hội đã bầu ra đoàn chủ tịch, thư kí, ban  thẩm tra  tư cách đại biểu. ở đại hội đã nêu ra một số nội dung, vấn đề :

+ Trình bày trước đại hội báo cáo tổng kết công tác hội, phong trào sinh viên năm 2017 – 2019, bản báo cáo kiểm điểm. ở nhiệm kì này khoa xây dựng đã xây dựng được một số hoạt động có ích trong đoàn hội.

+ Đoàn Chủ tịch công bố Ban chấp hành khóa cũ hết nhiệm kì và công bố, ra mắt Ban chấp hành nhiệm kì 2019 – 2022 với 10 thành viên

+ Trình bày những thuận lợi, khó khăn của Liên chi hội, những mặt đạt được kết quả tốt và nêu ra những mặt chưa được.

+ Nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kì tiếp theo.

Đại hội đã rất vinh dự nhận được những ý kiến đóng góp của BTK HSV trường, chủ nhiệm khoa, đại diện Liên chi đoàn. Liên chi hội khoa Xây dựng trong những năm vừa qua đã đạt được những thành tựu đáng khen, Ban chấp hành có phẩm chất, đạo đức tốt mới có thể dẫn dắt Liên chi hội đi đến những thành công như ngày hôm nay, và mong Liên chi hội nhiệm kì tiếp theo sẽ có những bước đột phá mới .Vì thế cho nên Đại hội đã tán thành với Ban chấp hành khóa mới. Liên chi hội nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sự tin tưởng của trường, của các sinh viên trong khoa/ viện. Với ý chí, lòng quyết tâm, tinh thần hăng say, nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ LCH khoa Xây dựng sẽ đạt được thành tích tốt đẹp, ngày càng thành công vẻ vang hơn, đóng góp vào công tác hội để đưa khoa Xây dựng nói riêng và trường Đại học Vinh nói chung để đi đến con đường mới thành công vang dội.


Đội truyền thông VUMC