Ngày 30/11, Viện NN&TN long trọng tổ chức Đại hội LCH SV với sự tham gia của các vị khách quý: TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh; Đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Vinh; Đại diện Ban Lãnh đạo viện NN&TN: TS. Nguyễn Đình Vinh – Viện trưởng viện NN&TN; Th.s. Đậu Khắc Tài - Phó Viện trưởng viện NN&TN Đại diện Ban Chấp hành Đoàn viện NN&TN: Th.S. Nguyễn Nam Thành - Bí thư Đoàn viện; Các Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Sinh viên các Viện/Khoa đào tạo.


Đại hội Liên Chi hội Sinh viên viện NN&TN lần này có nhiệm vụ quan trọng đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2017 - 2019; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2019 - 2022; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành LCH SV viện NN&TN nhiệm kỳ 2017 - 2019 và hiệp thương bầu Ban Chấp hành LCH SV viện NN&TN nhiệm kỳ 2019 - 2022 thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới.

Để thực hiện mục tiêu, trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, công tác Hội và phong trào sinh viên viện Nông nghiệp và Tài nguyên sẽ được triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho HSSV; Chú trọng công tác nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng trong HSSV. Tăng cường ý thức tự giác, phòng trừ của HSSV trước các âm mưu của các thế lực thù địch, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về ý thức, hành động trong HSSV.

2. Đa dạng hóa các phương thức hoạt động của Liên chi hội sinh viên; Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB – Đội – Nhóm. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội, chất lượng sinh hoạt chi hội phù hợp với tuyển sinh theo nhóm ngành, đào tạo học theo tín chỉ và chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; Tăng cường phát triển, quản lý hội viên; đổi mới công tác bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Hội.

3. Xây dựng tác phong, lề lối công tác, sinh hoạt, rèn luyện của cán bộ Hội, HSSV; Xây dựng văn hóa giảng đường thân thiện, lành mạnh, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong học tập, sinh hoạt của HSSV.

4. Đổi mới mạnh mẽ hình thức giáo dục của Liên chi hội sinh viên; Tập trung giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn, các phong trào của Liên chi hội sinh viên, của Hội sinh viên trường và các tấm gương điển hình.

5. Nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng. Triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại chỗ như tổ chức thường xuyên Chủ nhật xanh hàng tuần. Tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện hè theo kế hoạch của Hội sinh viên trường.

6. Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động sinh viên NCKH, nâng cao chất lượng rèn nghề, mối giao lưu sinh viên với doanh nghiệp. Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tin học, ngoại ngữ nhằm chuẩn bị tốt hành trang nghề nghiệp cho sinh viên đáp ứng quá trình đổi mới của nền giáo dục nước nhà.

Đại hội tin tưởng rằng, với sức mạnh, tinh thần tình nguyện, nghị lực và trí tuệ của hơn 247 sinh viên, hội viên, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu của LCH SV viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2022, tiếp tục góp phần xứng đáng vào công tác Hội, phong trào sinh viên của nhà trường, góp phần xây dựng viện Nông nghiệp và Tài nguyên ngày càng phát triển và lớn mạnh.