Nhiệm kỳ 2017 - 2019 là thời gian mà tuổi trẻ Trường Đại học Vinh nói chung, Liên Chi hội sinh viên Viện Sư phạm Xã hội nói riêng, tiếp tục truyền thống của Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh , góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An khóa III nhiệm kỳ 2019 - 2023. Đối với tuổi trẻ Trường Đại học Vinh đây là giai đoạn đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2024, tiếp tục xây dựng Nhà trường thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Hòa chung trong không khí sôi động đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, được sự đồng ý của Đảng bộ bộ phận, Ban lãnh đạo Viện Sư phạm Xã hội, 14h00 ngày 15 tháng 12 năm 2019 tại phòng họp A1401 Liên Chi hội sinh viên Viện Sư phạm Xã hội long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu LCH Sinh viên Viện Sư phạm Xã hội.

Sau nhiệm kỳ 2017 - 2019, LCH Sinh viên Viện Sư phạm Xã hội cơ bản rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu:

- Thứ nhất, phải làm tốt công tác tư tưởng cho hội viên để họ hiểu được vai trò, yêu cầu của sinh viên trong thời kỳ mới cũng như­ ý nghĩa của các hoạt động Hội.

- Thứ hai, phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Chi ủy, Ban Thường vụ Đoàn Viện, phối hợp với Trợ lý quản lý sinh viên, Cố vấn học tập cùng Ban Chấp hành, Ban Cán sự các chi hội, các lớp là yếu tố quyết định cho thắng lợi của công tác Hội và phong trào sinh viên của Liên Chi hội sinh viên.

- Thứ ba, xác định cán bộ là nhân tố then chốt cho sự ổn định và phát triển của tổ chức Hội. Cán bộ Hội phải tích cực học tập tốt, gương mẫu và “thủ lĩnh” trong mọi hoạt động, tăng cường trau dồi năng lực, bồi dưỡng phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Thứ tư, nắm bắt được năng lực của hội viên để phân công hợp lý và phát huy tối đa điểm mạnh của cá nhân nhằm đạt được kết quả tốt nhất, tránh một ngư­ời đảm nhận nhiều công việc một lúc. Đồng thời phải quản lý chặt chẽ số lượng cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động, có đánh giá kết quả và báo cáo cho các cấp uỷ, Ban Chủ nhiệm Viện làm cơ sở cho công tác đánh giá và xếp loại thi đua.

- Thứ năm, quan tâm, chú trọng làm tốt công tác thi đua - khen thưởng trong Liên Chi hội là nhân tố quan trọng nhằm đảm bảo thành công của công tác Hội và phong trào sinh viên của Liên Chi hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự cố gắng của cả tập thể, sự chỉ đạo và hướng dẫn tận tình của Đảng ủy bộ phận, Ban Lãnh đạo Viện, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, LCH SV Viện Sư phạm Xã hội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu LCH nhiệm kỳ 2017 - 2019, được các cấp bộ Hội nhiều lần ghi nhận thành tích và khen thưởng. 1 cá nhân được nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng”  do TW Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng và nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

Liên Chi hội nhiệt liệt biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 2017 - 2019. Phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên trong Viện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Đảng ủy bộ phận, Ban lãnh đạo Viện, với tinh thần tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác Hội và phong trào sinh viên của LCH nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã giành được những kết quả to lớn. Những kết quả đó đã và đang góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển của Viện và Nhà trường.

 

Đội truyền thông VUMC