HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN        

         BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN
                TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

                                 ***

                       Số:   17/KH - HSV

            HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

            Vinh, ngày 06 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “SV Đại học Vinh năm 2018

-------------------

   Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XI, nhiệm kì 2018 – 2020, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi “SV Đại học Vinh năm 2018, cụ thể như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Là hoạt động hướng tới Tháng Thanh niên 2018, thể hiện sức trẻ, sự sáng tạo và cái nhìn của sinh viên trước các vấn đề khác nhau của xã hội;

- Tạo sân chơi với hình thức mới lạ, hấp dẫn và đa dạng để sinh viên có thể phát huy sự sáng tạo, thông minh, năng động của tuổi trẻ;

- Cuộc thi được tổ chức quy mô, chu đáo, có chất lượng, gây ấn tượng tốt cho sinh viên tham gia và khán giả.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại các khoa, viện đào tạo của trường Đại học Vinh.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung thi

Các đội thi phải xây dựng và thể hiện tiết mục theo chủ đề của Ban Tổ chức đã đưa ra trong các vòng thi.

2. Hình thức thi: thể lệ kèm theo

3. Cách thức đăng ký tham gia

Các Liên chi hội của các khoa, viện phối hợp lựa chọn thành viên đại diện cho đội thi mình theo số lượng của Ban Tổ chức quy định. Sau đó gửi danh sách đăng ký về cho Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường trước ngày 15/03/2018 tại văn phòng Hội Sinh viên và gửi một bản vào địa chỉ email hoisinhvien@vinhuni.edu.vn

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH

- Vòng bảng được tổ chức vào 2 ngày 28,29/03/2018 tại Hội trường A Trường Đại học Vinh.

- Vòng chung kết được tổ chức vào ngày 07/04/2018 tại Hội trường A Trường Đại học Vinh.

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Liên chi hội và các chi hội thông báo rộng rãi để cho sinh viên thuộc mục II. đăng ký tham gia và chuẩn bị cho thí sinh thuộc đơn vị mình tham gia tốt Cuộc thi. Đội trưởng phụ trách các đội thi lập danh sách thí sinh, nhóm thí sinh của đơn vị mình (theo mẫu) và gửi về Văn phòng Hội Sinh viên Trường và qua địa chỉ email: hoisinhvien@vinhuni.edu.vn trước 10h00 ngày 15/03/2018.

- Ban Tổ chức cấp trường: Chuẩn bị công tác tổ chức, truyền thông, chuyên môn, kinh phí giải thưởng, giấy chứng nhận, cúp lưu niệm đạt giải cho các tập thể và các thí sinh đạt giải; mời các nhà tài trợ hỗ trợ tổ chức Cuộc thi.

  Cuộc thi “SV Đại học Vinh năm 2018 là một trong các hoạt động lớn trong năm học 2017 – 2018 của Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường yêu cầu các Liên chi hội, chi hội quán triệt và khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường sẽ cộng điểm thưởng thi đua cho các đơn vị tham gia đạt chất lượng.

 

Nơi nhận:

- TT, Hội Sinh viên Tỉnh (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các đơn vị đề nghị tài trợ;

- Các LCH (t/h),

- Website,

- Lưu VP.                           

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký) 

 

                  Phan Thị Quỳnh Trang