Nhận được sự hưởng ứng tham gia của hơn 3.000 thí sinh trong trường, Cuộc thi tìm hiểu "Phong trào Sinh viên 5 Tốt" đã diễn ra thành công trên Hệ thống dạy học trực tuyến (LMS) của Trường Đại học Vinh. Trong thời gian 25 phút làm bài thi, các thí sinh phải hoàn thành 35 câu hỏi liên quan tới chủ đề "Sinh viên 5 Tốt" gồm 5 tiếu chí: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập, Ngoài ra, các hỏi cũng liên quan tới tổ chức Hội SInh viên VIệt Nam, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh. Với sự hiểu biết của mình, các thí sinh đã hoàn thành xuát sắc bài thi và đạt được những kết quả cao trong cuộc thi lần này.

Dưới đây là danh sách các thi sinh đạt giải:

 1 Giải Nhất: Phạm Thị Hạnh 

Chi hội: 60B8 Kế toán - Hội Sinh viên Trường Kinh tế

 2 Giải Nhì:

- Ngô Thị Hoa

Chi hội: 61A CLC Toán - Hội Sinh viên Trường Sư phạm

- Nguyễn Văn Hoàng

Chi hội: 60B Báo chí - Hội Sinh viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

 3 Giải Ba:

- Thái Doãn Đạt

Chi hội: 60B1 Tài chính Ngân hàng - Hội Sinh viên Trường Kinh tế

- Hoàng Bảo Trâm

Chi hội: 60B Báo chí - Hội Sinh viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Hoàng Uyển Nhi

Chi hội: 59B6 Kế toán - Hội Sinh viên Trường Kinh tế

 3 Giải Khuyến khích:

- Lê Thị Diễm Hằng

Chi hội: 60B8 Kế toán - Hội Sinh viên Trường Kinh tế

- Bành Thị Hồng Thương

Chị hội: 61B9 Kế toán - Hội Sinh viên Trường Kinh tế

- Trần Văn Tiến

Chi hội: 61A CLC Toán - Hội Sinh viên Trường Sư phạm

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HÀNH RÌNH SINHVIÊN 5T07 VINHUNIVERSITY KẾT QUẢ CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO Hinh viện TỐT Giải Nhất: Phạm Tháị Hạnh- 60B8 Kế toán Glải Nhì: Ngô Tháị Hoa 61A CLC Toán Nguyán Văn Hoàng 60B báo chí Giải Ba: Thái Doãn Đạt- 60B1 Tài chính ngân hàng Hoàng Bảo Trâm- 60B Báo chí Hoàng Uyển Nhi- 59B6 Kế toán Giải khuyến khích: Lê Thị Diễm Hằng- 60B8 Kế toán Bành Thị Hồng Thương 1B9 Kế toán Trần Văn Tiến 61A CLC Toán'