HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 09-KH/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

 

                                                                 TP. Vinh, ngày 01 tháng 11 năm 2020


KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng và các sản phẩm tuyên truyền

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viênTrường Đại học Vinh

lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HSV ngày 01/11/2020 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Vinh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

- Thiết thực chào mừng và phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023, thể hiện được mục tiêu, tinh thần, khát vọng của hội viên, sinh viên trường Đại học Vinh trong giai đoạn 2020 – 2023.

- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên, sinh viên về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

- Thông qua cuộc thi, giới thiệu, tuyên truyền đến hội viên, sinh viên cả nước những đóng góp tích cực của hội viên, sinh viên Đại học Vinh trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển.

2. Yêu cầu:

- Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực và hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt.

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo về chất lượng và số lượng.

- Tác phẩm dự thi mang tính nghệ thuật cao và không được sao chép từ các tác phẩm khác.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung:

- Tác phẩm phải thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của hội viên, sinh viên trường Đại học Vinh trong thời đại mới; sự phát triển vững mạnh của Hội Sinh viên. Thể hiện được ý nghĩa của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường lần XII là sự kiện quan trọng của toàn thể hội viên, sinh viên toàn trường.

- Tác phẩm hướng tới cổ vũ hội viên, sinh viên trường Đại học Vinh thi đua học tập, rèn luyện, xung kích tình nguyện, sáng tạo, khởi nghiệp. Thể hiện tinh thần, khát vọng và sức trẻ của sinh viên trường Đại học Vinh 61 năm anh hùng.

2.    Đối tượng tham gia:

- Cán bộ và sinh viên đang công tác, học tập tại trường Đại học Vinh.

- Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. 

3. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi:

-  Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 09/11/2020.

- Bài dự thi gửi về cho Ban Tổ chức qua địa chỉ email: hoisinhvien@vinhuni.edu.vn kèm các thông tin sau:

          - Tiêu đề mail:

- Nội dung mail:

- Họ và tên thí sinh:

- Lớp:

- Số điện thoại:

- Bản thuyết minh về tác phẩm:

- Link hoặc file ảnh đính kèm.

4.  Yêu cầu về tác phẩm dự thi

-       Hình thức:

+ Mẫu thiết kế phải có logo Hội Sinh viên Việt Nam phải thể hiện được số lần nhiệm kỳ XII, thể hiện rõ thông tin Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

+ Mẫu thiết kế được thể hiện dưới dạng đồ họa máy tính, trên mặt giấy trắng khổ A4 (21cm x 29,7cm) chi tiết đơn giản, không quá 4 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết. Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữa đúng kích cỡ 15cm, 01 mẫu thu nhỏ màu và 01 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm nằm phía dưới góc bên trái trang giấy. Gửi kèm bảng thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, Font chữ Times New Roman, size chữ 14.

+ Tính năng sử dụng: để làm logo, huy hiệu và có thể thi công trên các chất liệu.

          + Thể hiện truyền thống của phong trào Hội trong quá trình phát triển, sức mạnh trí tuệ, sức trẻ và khát vọng hội nhập, tính năng động, sáng tạo của tổ chức Hội.

-       Quy định:

+ Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tác phẩm đã gửi dự thi không được hoàn trả lại.

+ Nội dung tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật, không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, không vi phạm những quy định của Trường Đại học Vinh.

+ Người đạt giải phải cung cấp được cho Ban Tổ chức file gốc của tác phẩm dự thi. Trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi, có thể chỉnh sửa tác phẩm dự thi cho phù hợp với chủ đề của Đại hội để tuyên truyền, quảng bá trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, trong bất cứ hoạt động nào.

- Ban Tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Các tác phẩm đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của BTK Hội Sinh viên trường Đại học Vinh kèm phần thưởng dành cho các giải cụ thể như sau:

- 01 Giải nhất: 700.000 đồng

- 01 Giải nhì: 500.000 đồng

- 01 Giải ba: 300.000 đồng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Sinh viên trường Đại học Vinh 

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi; dự trù kinh phí, tổ chức phát động, đăng tải cuộc thi, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo và triển khai thực hiện nội dung chương trình hoạt động đến các liên chi hội, chi hội.

- Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng.

2. Các Liên chi hội

- Tuyên truyền, triển khai rộng rãi cho cán bộ, học sinh sinh viên toàn trường biết và đăng ký tham gia Cuộc thi.

- Mỗi đơn vị tổ chức chọn cử sinh viên tham gia, lập danh sách (gồm các thông tin: Họ và tên, Lớp, Số điện thoại) và gửi vào mail: Hoisinhvien@vinhuni.edu.vn trước 16h00’, Thứ Sáu, ngày 06/11/2020.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thiThiết kế biểu trưng và các sản phẩm tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các Liên chi hội triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho sinh viên.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Các đ/c UVBCH Đoàn trường (p/h),

- Các Liên chi hội (t/h),

- Các CLB, đội, nhóm (t/h),

- Lưu VP, đăng Website.

T.M BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

     Phan Thị Quỳnh Trang