HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số… - KH/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP Vinh, ngày 18 tháng 8 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH “TRUNG THU CHO EM”

      Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh phối với Trường Tiểu học Trần Hưng Học, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Trung thu cho em” cụ thể như sau:

                    I. Mục đích yêu cầu

      1. Mục đích

      - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...

       - Xây dựng sân chơi văn hoá, văn nghệ lành mạnh, thiết thực cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

      - Đồng thời đây cũng là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên Trường Đại học Vinh thể hiện được tinh thần sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng, cho xã hội, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn.

      2. Yêu cầu

      - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

      - Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả.

      3. Đối tượng

        Các em đội viên, học sinh, thiếu nhi nghèo thuộc trường Tiểu học Đặng Thai Mai, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

       II. Nội dung

      - Tặng mỗi lớp một tủ sách thiếu nhi.

      - Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi bao gồm: Văn nghệ, trò chơi, phá cỗ.

      - Phát quà cho các em nhằm động viên các em học tập vào đầu năm học mới.

      III. Thời gian và địa điểm

      1. Thời gian: Ngày 13 tháng 9 năm 2019

      2. Địa điểm: Trường Tiểu học Đặng Thai Mai, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

      IV. Ban tổ chức

      Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh

      V. Tổ chức thực hiện

      1. BTK Hội Sinh viên Trường

      - Lập kế hoạch cụ thể các hoạt động tổ chức tết trung thu;

      - Tham mưu với các tổ chức cá nhân để vận động, tranh thủ, huy động các nguồn lực tặng quà cho các cháu;

      - Tổ chức các hoạt động Vui tết trung thu.

      - Phối hợp với Huyện Đoàn Thanh Chương, BGH Trường Tiểu học Đặng Thai Mai để tổ chức các hoạt động.

      - Tuyển TNV tham gia và thành lập các ban chuyên môn để thực hiện chương trình hiệu quả.

      2. Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Vinh VUMC

      - Tuyên truyền vận động sâu rộng trong toàn thể sinh viên hiểu về ngày tết trung thu cổ truyền của thiếu niên Việt Nam.

      Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức chương trình “Trung thu cho em”,  năm 2019. BTK Hội Sinh viên Trường yêu cầu các tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung được phân công./.

 

 

Nơi nhận:

- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c),

- ĐU, BGH Nhà trường (b/c),

- BTV Đoàn trường (b/c),

- Lưu VP Hội.

 

TM. BAN THƯ KÝ

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Phan Thị Quỳnh Trang