HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số -CV/HSV-ĐHV

V.v tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên VinhUni 2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

                             

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI “THỦ LĨNH SINH VIÊN VINHUNI 2018

---------------------------------

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

      - Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018), kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019) và các ngày lễ lớn trong năm học 2018 - 2019.

 • Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn sinh viên thể hiện khả năng bản thân, khẳng định bản lĩnh sinh viên VINHUNI, đồng thời cung cấp thêm những kiến thức chuyên ngành cũng như những kiến thức về truyền thống Đoàn - Hội, truyền thống nhà trường, kiến thức văn hóa, xã hội và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.
 • Kịp thời phát hiện những nhân tố mới, nổi bật để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội các cấp.

  2. Yêu cầu:

 • Hình thức, nội dung cuộc thi thiết thực, hiệu quả, thu hút sinh viên.
 • Đảm bảo tuyên truyền rộng rãi đến các cơ sở Hội và thu hút được sự tham gia của đông đảo sinh viên trong trường;
 • Công tác hậu cần chu đáo, chi tiết để cuộc thi diễn ra đúng tiến độ.

  II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN:

          1. Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên nhà trường

          2. Thời gian diễn ra hội thi: từ 26/11/2018 đến 17/12/2018.

          3. Đăng ký tham dự:

            - Đăng ký theo đường link tại Fanpage: Hội Sinh viên trường Đại học Vinh.

            - Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên (tầng 1 nhà A1, Đại học Vinh).

  III. HÌNH THỨC THI: BTC có ban hành Thể lệ cuộc thi kèm theo.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh

 • Xây dựng kế hoạch, triển khai đến các Liên chi hội sinh viên các Khoa/Viện. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở triển khai cuộc thi.
 • Xây dựng chuyên trang “Thủ lĩnh sinh viên VinhUni 2018” trên website/fanpage của Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh và trang mạng xã hội.
 • Thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi.
 • Tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi.
 • Thực hiện công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và theo hệ thống tổ chức.
 • Vận động nguồn lực tổ chức cuộc thi.

  2. Liên chi hội Sinh viên các Khoa/Viện, các CLB trực thuộc

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở Liên chi hội.
 • Tuyên truyền rộng rãi trong hội viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; vận động đông đảo sinh viên tham gia.
 • Phối hợp tổ chức trao giải cho các thí sinh.

      Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên VinhUni 2018”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đề nghị Liên chi Hội Sinh viên các Khoa/Viện triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu trên.

 

Nơi nhận:

- LCH các Khoa/Viện

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯ KÝ

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

                        Phan Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm: kehoachthulinhvinhuni2018.doc