HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

 BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 14/KH - HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAMTP Vinh, ngày 8 tháng 12 năm 2021

  
  


KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Phong trào Sinh viên 5 Tốt” 

-------------------

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022), được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Phong trào Sinh viên 5 Tốt” năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hướng đến kỷ niệm chào mừng 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022).

- Đánh giá sự hiểu biết của hội viên sinh viên toàn trường về các kiến thức liên quan về phong trào “Sinh viên 5 Tốt”, các tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” các cấp, về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên trường Đại học Vinh.

- Tích cực hưởng ứng phong trào “Sinh viên 5 Tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động; phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của hội viên, sinh viên toàn trường trong học tập, rèn luyện, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, tham gia thực hiện hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 Tốt”.

- Cuộc thi là môi trường, cơ hội để hội viên sinh viên toàn trường giao lưu học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng và thể hiện được năng lực, sự sáng tạo, vốn hiểu biết của mình. 

2. Yêu cầu

- Cuộc thi phải được tuyên truyền sâu rộng trong hội viên sinh viên toàn trường, tạo được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. 

- Cuộc thi được tổ chức an toàn, tiết kiệm, vui tươi, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm đông đảo và tạo dược dấu ấn đậm nét trong cán bộ, hội viên sinh viên toàn trường. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

  1. Đối tượng dự thi

Cuộc thi được tổ chức cho tất cả sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

  1. Cách thức đăng ký tham gia

- Thí sinh đăng ký tham gia ở các chi hội/ Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên Chi hội Sinh viên các Khoa, Viện.

- Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên Chi hội Sinh viên các Khoa, Viện triển khai kế hoạch về đơn vị mình và lập danh sách thí sinh dự thi (tại đường link https://tinyurl.com/PhongtraoSV5tot).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Nội dung dự thi

- Tìm hiểu về phong trào “Sinh viên 5 Tốt”.

- Tìm hiểu về các tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” các cấp.

- Tìm hiểu về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên trường Đại học Vinh.

2. Hình thức dự thi

- Các thí sinh tham gia trả lời 35 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 25 phút; cuộc thi được tổ chức qua hệ thống LMS tại địa chỉ: Hệ thống dạy học trực tuyến Trường Đại học Vinh (http://elearning.vinhuni.edu.vn/); chuyên mục: Cuộc thi tìm hiểu “Phong trào Sinh viên 5 Tốt”.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm thi của các thí sinh để trao:

  • 1 Giải Nhất: 700.000đ + Giấy khen của Hội Sinh viên Trường  

  • 2 Giải Nhì: 500.000đ + Giấy khen của Hội Sinh viên Trường 

  • 3 Giải Ba: 300.000đ + Giấy khen của Hội Sinh viên Trường 

  • Các giải Khuyến khích: 200.000đ + Giấy khen của Hội Sinh viên Trường 

Ngoài ra 50 thí sinh có điểm thi cao nhất sẽ nhận được Giấy chứng nhận của

Hội Sinh viên Trường.

         V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Các Liên chi Hội lập và hoàn thành danh sách thí sinh tại đường linh có sẵn trước 18/12/2021.

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, bắt đầu từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 26/12/2021.

- Ban Tổ chức Cuộc thi dự kiến tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải vào Lễ Tuyên dương Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” năm học 2020 - 2021 và trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2021 ngày 7/1/2022.

2. Tổ chức thực hiện

- Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường: 

+ Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi;

+ Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi;   

+ Lập kế hoạch, tờ trình đề nghị Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các thí sinh hoàn thành bài thi trên hệ thống dạy học trực tuyến E-learning.

+ Chuẩn bị công tác tổ chức, truyền thông, chuyên môn, kinh phí giải thưởng, giấy chứng nhận, quà lưu niệm đạt giải cho các tập thể và các thí sinh đạt giải; mời các nhà tài trợ hỗ trợ tổ chức Cuộc thi.

- Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên Chi hội Sinh viên các Khoa, Viện

+ Báo cáo với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để có sự quan tâm, hỗ trợ đối với cuộc thi.

+ Thông báo rộng rãi để cho sinh viên đăng ký tham gia và chuẩn bị cho thí sinh thuộc đơn vị mình tham gia tốt cuộc thi.

+ Lập danh sách thí sinh, nhóm thí sinh của đơn vị mình (theo mẫu) và gửi về Văn phòng Hội Sinh viên trường hoặc qua địa chỉ email (nêu trên) đúng hạn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Phong trào Sinh viên 5 Tốt”, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên Chi hội Sinh viên các Khoa, Viện triển khai thực hiện có hiệu quả.Nơi nhận:

- TT, Hội Sinh viên Tỉnh (b/c); 

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các LCH (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH


                        Kiều Khánh Linh