HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 11-KH/HSV

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

 

TP. Vinh, ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên năm học 2020 - 2021

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021; căn cứ Kế hoạch Chào đón tân sinh viên khóa 61, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức chương trình “Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên năm học 2020 - 2021” với chủ đề “Blooming 2020” như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.   Là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

2.   Giới thiệu về cơ cấu tổ chức, các hoạt động, giải thưởng của Hội Sinh viên các cấp, tập huấn kỹ năng, giúp các đồng chí cán bộ Hội Sinh viên nắm rõ được vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức Hội, tự tin thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho các đồng chí cán bộ Hội Sinh viên giao lưu, học hỏi.

3.   Các hoạt động được tổ chức an toàn, vui tươi, có ý nghĩa để lại dấu ấn tốt đẹp trong mỗi đồng chí cán bộ Hội.

II.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Là cán bộ Hội các cấp: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành các Liên chi hội sinh viên (LCHSV); Ủy viên Ban Chấp hành các Chi hội.


Các LCHSV các Viện/Khoa đào tạo được chia thành 6 đội, mỗi đội có 35 đồng chí.

Đội 1: LCHSV Khoa Kinh tế + Viện CNHS-MT Đội 2: LCHSV Khoa Xây dựng + Giáo dục

Đội 3: LCHSV Viện KHXH&NV + KTCN + Khoa GDTC + GDQP +

Viện NN&TN

Đội 4: LCHSV Khoa Luật + Viện SPTN

Đội 5: LCHSV Viện SP Xã hội + Khoa SPNN

III.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1.  Teambuilding

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30, Thứ bảy, ngày 28/11/2020 Địa điểm: Khuôn viên Cơ sở 1 - Trường Đại học Vinh.

Tất cả các đội tham gia tập huấn sẽ cùng tham gia vào chương trình Teambuilding theo hướng dẫn của Ban Tổ chức (có thông báo cụ thể sau).

2.  Phần thi Nấu ăn

Thời gian: 16h30 đến 18h30, Thứ bảy, ngày 28/11/2020

Địa điểm: Khuôn viên Sân kí túc xá số 5, trường Đại học Vinh

Nội dung: Các đội nấu món ăn theo yêu cầu của BTC, nguyên liệu do BTC chuẩn bị sẵn.

Yêu cầu: Các đội tự chuẩn bị dầu ăn, bát đĩa trình bày, các dụng cụ nấu ăn, đồ trang trí món ăn.

3.   Tập huấn nâng nâng cao kiến thức về cơ cấu tổ chức, hoạt động thường niên, các giải thưởng của tổ chức Hội Sinh viên các cấp; Diễn đàn nâng cao Khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên

Thời gian: Từ 18h30 đến 20h, Thứ bảy, ngày 28/11/2020 Địa điểm: Sân khấu KTX số 5 - Trường Đại học Vinh.

Chủ trì: Đ/c Phan Thị Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Vinh.

4.  Chương trình văn nghệ và tổng kết

Thời gian: Từ 20h00 đến 22h00, Thứ bảy, ngày 28/11/2020


Địa điểm: Sân khấu KTX số 5 - Trường Đại học Vinh.

Mỗi Đội thi tập luyện 01 tiết mục (mọi thể loại hát, nhảy flashmob, hài kịch,...).

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Hội Sinh viên Trường

-   Chuẩn bị tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, nội dung, an ninh trật tự, kỹ thuật… phục vụ hoạt động.

-  Chuẩn bị kinh phí tổ chức tập huấn, khen thưởng, nội dung thi phù hợp.

-  Thành lập Ban Giám khảo, Ban Tổ chức.

-  Cấp giấy chứng nhận cho mỗi đồng chí sau khi hoàn thành chương trình tập huấn.

2.  Các LCHSV các Khoa/ Viện

- Xây dựng, chọn các đồng chí có năng lực và nguyện vọng tham gia theo số lượng quy định ở trên.

-  Chủ động chuẩn bị kinh phí cho việc tham gia tập huấn của đơn vị mình.

-   Báo cáo nội dung tham gia đến Lãnh đạo Viện/Khoa, Đoàn Viện/Liên chi đoàn.

-   Các đơn vị đăng ký các nội dung cụ thể và nộp bản đăng ký (theo mẫu) cho Văn phòng Hội Sinh viên trường để báo cáo với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường duyệt trước khi tổ chức hoạt động.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên năm học 2020 - 2021”, yêu cầu các LCHSV Viện/Khoa báo cáo với cấp ủy, Lãnh đạo Viện, Ban Chủ nhiệm khoa triển khai thực hiện theo thời gian, nội dung kế hoạch.

Nơi nhận:

-  Hội Sinh viên Tỉnh (b/c);

-  Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c);

-  Cấp ủy, lãnh đạo các khoa, viện (b/c);

-  Các đ/c UVBCH Hội SV (t/h);

-  Các LCHSV (t/h);

-  Lưu VP Hội SV, đăng Website.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Chủ tịch

(đã ký)

Phan Thị Quỳnh Trang


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên “Blooming 2020”

Thời gian: Từ 14h đến 22h ngày 28/11/2020

Địa điểm: Sân KTX số 5 – Cơ sở 1 trường Đại học Vinh

 

 

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

14h – 14h20

Ổn định tổ chức:

 

-   Các đội ổn định đội hình

 

Các đội chụp ảnh check-in:

 

-     BTC đăng ảnh mỗi đội chơi kèm lời giới thiệu, slogan (mỗi đội tự chuẩn bị) lên fanpage Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh;

-   Mỗi đội kêu gọi tương tác like, share cho ảnh của đội;

-    Thời gian tính điểm tương tác: 14h đến 19h cùng ngày.

 

14h20 - 16h30

Diễn văn khai mạc Team building

- Mỗi đội tự chuẩn bị trang phục (có màu riêng biệt).

 

16h30 – 18h

Thi nấu ăn, ăn uống và chấm điểm

 

- Các đội nấu món ăn theo BTC yêu cầu, nguyên liệu BTC chuẩn bị sẵn.

 


 

- BTC chấm điểm món ăn theo tiêu chí món ăn ngon, thuyết trình hay và trình bày đẹp.

 

18h30 – 19h10

Tập hát Hội ca và viết lời chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2023

 

19h10 – 20h

Diễn giả chia sẻ về sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp

 

20h – 20h50

Văn nghệ của các đội

 

-   Mỗi đội biểu diễn theo thứ tự bốc thăm;

 

-     Tiết mục văn nghệ bao gồm các thể loại: nhảy, múa, hát,

 

20h50 – 21h20

Tổng kết, trao giấy chứng nhận

 

21h20 – 22h00

Sinh nhật cán bộ Hội tháng 11 + Lửa trại

 

 

 

BAN TỔ CHỨC