HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 01 /KH - HSV

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

TP Vinh, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm

Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

(09/01/1950 – 09/01/2021)

-------------------

   Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021), Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động cụ thể như sau:

 

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo môi trường tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, sinh viên toàn trường về truyền thống của sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

- Nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò đặc biệt của mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Thông qua các hoạt động, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Sinh viên 5 tốt”, nâng cao nhận thức của hội viên, sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của giải thưởng “Sao tháng Giêng” đối với cán bộ Đoàn Hội và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đối với tất cả sinh viên nói chung.

- Tạo môi trường để các đồng chí cựu cán bộ Hội qua các thời kỳ, hội viên, sinh viên tiêu biểu gặp mặt, giao lưu, trao đổi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển và làm vững mạnh hơn Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XII.

- Cựu cán bộ Hội Sinh viên qua các thời kỳ.

- Hội viên, sinh viên toàn trường, đặc biệt là hội viên tiêu biểu đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2020 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2019 - 2020, đại diện cho sức trẻ toàn trường.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Hoạt động Về nguồn: Lễ dâng hương, báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh

- Thời gian: 7h00 ngày 08/01/2021

- Địa điểm: Quảng trường Hồ Chí Minh

- Đối tượng:

+ Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XII.

+ Ban Thư ký các Liên Chi hội, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên Trường

+ Hội viên, sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2019 - 2020 và giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương, tỉnh, trường năm 2020.

2. Lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2019 - 2020 và trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2020, chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; (Có khung chương trình riêng)

- Thời gian: Từ 19h30 ngày 08/01/2020

- Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh

- Thành phần:

+ Đại biểu khách mời.

+ Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XII.

+ Ban Thư ký các Liên chi hội, Ban Chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên Trường.

+ Hội viên, sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2019 – 2020 và giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2020.

+ Đại diện sinh viên tiêu biểu từ các Liên chi hội, các Câu lạc bộ, đội, nhóm trong toàn trường.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường tiến hành xét duyệt hồ sơ khen thưởng, công bố rộng rãi kết quả xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2019 - 2020 và giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2020; chuẩn bị, lên kế hoạch, lịch trình cụ thể cho các hoạt động.

- Liên chi hội và các chi hội thông báo rộng rãi để cho sinh viên, hội viên toàn trường nắm rõ được chương trình, tuyên truyền về ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, nâng cao nhận thức của Hội viên về danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao tháng Giêng” các cấp.

- Ban Tổ chức, Ban Thi đua khen thưởng, Ban Cơ sở vật chất: Chuẩn bị công tác tổ chức, truyền thông, chuyên môn, kinh phí, giấy khen cho các hội viên, sinh viên đạt danh hiệu và giải thưởng.

Kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam là một trong các hoạt động lớn trong năm học 2020 - 2021 của Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường yêu cầu các Liên chi hội, chi hội quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- LCH các Khoa/Viện

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

(đã ký)

 

 

Kiều Khánh Linh