HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 12/KH - HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

 

TP Vinh, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Tôi là thanh niên Việt Nam”

 

 

 Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thư ký Hội sinh viên trường ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Tôi là thanh niên Việt Nam”, cụ thể như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.   Mục đích

-   Hướng đến kỉ niệm chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021).

-   Đánh giá sự hiểu biết của ĐVTN toàn trường về các kiến thức liên quan đến lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên, các chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác thanh thiếu niên và các phong trào hành động của thanh thiếu niên Việt Nam.

-   Tiếp tục đẩy mạnh và tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về lịch sử, truyền thống 65 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; qua đó cổ vũ, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, phát huy tinh thần tình nguyện và sức sáng tạo thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khóa học, sẵn sang lập thân lập nghiệp.

-   Hội thi là môi trường, cơ hội để ĐVTN toàn trường giao lưu học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng và thể hiện được năng lực, sự sáng tạo, vốn hiểu biết của mình.

2.   Yêu cầu

Hội thi phải được tuyên truyền sâu rộng ĐVTN toàn trường, tạo được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Hội thi được tổ chức an toàn, tiết kiệm, vui tươi, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm đông đảo và tạo dược dấu ấn đậm nét trong cán bộ, ĐVTN toàn trường.

II.   ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1.     Đối tượng dự thi

Cuộc thi được tổ chức cho tất cả sinh viên đang học tập tại Trường Đại học

Vinh.

2.     Cách thức đăng ký tham gia

Thí sinh đăng kí tham gia ở các chi hội/ liên chi hội, Liên chi hội triển khai kế hoạch về đơn vị mình và lập danh sách thí sinh dự thi (theo mẫu).

Thí sinh cũng có thể đăng ký trực tiếp tại link: link đăng ký tham gia


III.   HÌNH THỨC TỔ CHỨC

3.1.   Vòng thi “Thanh niên biết”

Các thí sinh sau khi đăng ký tham gia đều phải tham gia vòng thi trắc nghiệm chung, bao gồm 50 câu hỏi về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội; lịch sử các kỳ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ; các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến tổ chức Hội và cán bộ Hội,…

Sau vòng thi này, Ban Tổ chức căn cứ vào các tiêu chí và kết quả để chọn ra 30 thí sinh có điểm thi cao nhất vào vòng thi thứ 2 của Hội thi.

3.2.   Vòng thi “Thanh niên nói”

Thí sinh tham gia vòng thi lựa chọn 1 trong 3 chủ đề cho trước của Ban Tổ chức để chia sẻ hiểu biết, quan điểm của mình dưới dạng video clip, thời gian tối đa cho mỗi thí sinh là 5 phút. Bài dự thi sẽ được đăng lên fanpage với cách thức chấm điểm như sau:

Tổng điểm = Điểm giám khảo (70%) + Điểm bình chọn quy đổi (30%)

Trong đó, điểm bình chọn được tính: 1 lượt thích: 1 điểm

1 lượt yêu thích; 2 điểm

1 lượt chia sẻ: 3 điểm Điểm này được quy đổi như sau:

Nhóm 5 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất: 10 điểm Nhóm 5 thí sinh có lượt bình chọn cao tiếp theo: 9 điểm Nhóm 5 thí sinh có lượt bình chọn cao tiếp theo: 8 điểm Các thí sinh còn lại: 7 điểm

Lưu ý: Các thí sinh sử dụng các thủ thuật để hack lượt bình chọn sẽ bị trừ 50% số điểm

IV.   CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm thi của các thí sinh ở vòng thi thứ 2 để trao 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 2 Giải Ba và các Giải Khuyến khích.

V.   TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

5.1.   Thời gian và địa điểm tổ chức

-   Các Liên chi Hội lập và nộp danh sách thí sinh về Văn phòng Hội Sinh viên

trước 5/10/2021.

-   Vòng thi “Thanh niên biết” được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, tổ chức vào ngày 10/10/2021.

-    Vòng thi “Thanh niên nói” nhận bài dự thi đến hết ngày 14/10/2021, chấm điểm và bình chọn đến hết ngày 18/10/2021, công bố kết quả ngày 19 – 20/10/2021.

5.2.   Tổ chức thực hiện

-   Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường:

+ Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi;

+ Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi;


+ Chuẩn bị công tác tổ chức, truyền thông, chuyên môn, kinh phí giải thưởng, giấy chứng nhận, cúp lưu niệm đạt giải cho các tập thể và các thí sinh đạt giải; mời các nhà tài trợ hỗ trợ tổ chức Cuộc thi.

- Các Liên chi Hội

+ Báo cáo với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để có sự quan tâm, hỗ trợ đối với cuộc thi.

+ Thông báo rộng rãi để cho sinh viên đăng ký tham gia và chuẩn bị cho thí sinh thuộc đơn vị mình tham gia tốt cuộc thi.

+ Lập danh sách thí sinh, nhóm thí sinh của đơn vị mình (theo mẫu) và gửi về Văn phòng Hội Sinh viên trường hoặc qua địa chỉ email (nêu trên) đúng hạn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Tôi là Thanh niên Việt Nam”, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các Liên chi hội triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:

-  TT, Hội Sinh viên Tỉnh (b/c);

-  Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

-  Các đơn vị liên quan (p/h);

-  Các LCH (t/h),

-  Website,

-  Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Kiều Khánh Linh