HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN
BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 16-KH/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

TP. Vinh, ngày 06 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế logo Đại hội Hội Sinh viên trường Đại học Vinh
Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020

 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học
2017 - 2018; căn cứ Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018; hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội Sinh viên trường tổ chức
Cuộc thi thiết kế logo Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

2. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên, sinh viên về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

3. Tạo ra một cuộc thi mang tính sáng tạo, giao lưu, học hỏi trong toàn thể hội viên, sinh viên toàn trường. Thông qua các tác phẩm dự thi, nói lên ý chí và nguyện vọng của hội viên hướng tới Đại hội XI.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Quy định chung

- Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền.

- Trong trường hợp nhóm tham gia dự thi thì tác phẩm dự thi phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên trưởng nhóm. Trong trường hợp tác phẩm dự thi đạt giải được tạo ra bởi một nhóm, giải thưởng cho tác phẩm (nếu có) là giải thưởng cho cả nhóm (giá trị giải thưởng tính theo tác phẩm như đã công bố và chỉ có 01 giấy chứng nhận).

- Mỗi tác giả có thể gửi không quá 3 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại.

- Nội dung tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật, không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, không vi phạm những quy định của Trường Đại học Vinh.

- Người đạt giải phải cung cấp được cho Ban Tổ chức file gốc của tác phẩm dự thi. Trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi, có thể chỉnh sửa tác phẩm dự thi cho phù hợp với chủ đề của Đại hội để tuyên truyền, quảng bá trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, trong bất cứ hoạt động nào.

- Ban Tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

2. Nội dung, hình thức

- Mẫu thiết kế phải có huy hiệu Hội Sinh viên và thể hiện được số lần nhiệm kỳ của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ
2018 - 2020.

- Thể hiện truyền thống của phong trào Hội trong quá trình phát triển, sức mạnh trí tuệ, sức trẻ và khát vọng hội nhập, tính năng động, sáng tạo của tổ chức Hội.

- Thể hiện qua đồ hoạ trên máy tính hoặc trên mặt giấy trắng dày khổ A4, chi tiết đơn giản, không quá 4 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết, trình bày 1 mẫu đúng kích cỡ 15 cm và 1 mẫu thu nhỏ còn 3 cm. Gửi kèm bảng thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, Font chữ Times New Roman, size chữ 14.

3. Hồ sơ, thời hạn và nơi nhận

- Bài dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi thiết kế logo Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020 và thông tin của tác giả: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email, facebook.

- Thời hạn: nhận tác phẩm từ ngày ban hành kế hoạch cuộc thi đến hết ngày 25/4/2018.

- Nơi nhận: Văn phòng Hội Sinh viên trường, tầng 1, nhà A1.

IV. GIẢI THƯỞNG

01 giải nhất: Giấy chứng nhận và 1.000.000 đồng

- 01 giải nhì: Giấy chứng nhận và 500.000 đồng

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thư ký Hội Sinh viên

- Chủ trì và phối hợp với tiểu Ban Truyền thông Đại hội, Câu lạc bộ Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; phát động cuộc thi; triển khai công tác tuyên truyền, cổ động cuộc thi đến các đối tượng tham gia.

- Nhận tác phẩm dự thi.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy và các đơn vị liên quan tổ chức chấm chọn, tổng kết và trao giải. Biên tập để đăng tải online trên website của Hội Sinh viên trường.

- Dự trù kinh phí gửi Phòng KH - TC thẩm định, trình Nhà trường phê duyệt.

2. Liên chi hội Sinh viên các Viện/Khoa

- Phối hợp tuyên truyền sâu rộng tới các tập thể và cá nhân trong Liên chi hội tích cực hưởng ứng cuộc thi.

- Phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất 03 logo tham gia cuộc thi.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế logo Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020, yêu cầu các Liên chi hội sinh viên Viện/Khoa nghiêm túc triển khai và thực hiện theo thời gian, nội dung kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Hội Sinh viên Tỉnh (b/c)

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Cấp ủy, lãnh đạo các khoa, viện (b/c),

- Các đ/c UVBCH Hội SV (t/h),

- Các LCHSV (t/h),     

- Lưu VP Hội SV, đăng Website.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Chủ tịch

 

(đã ký) 

Phan Thị Quỳnh Trang