HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN
BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 15-KH/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

TP. Vinh, ngày 04 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên năm học 2017 - 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018; căn cứ Kế hoạch tổ chức Tháng thanh niên năm 2018, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức chương trình “Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên năm học 2017 - 2018” như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

2. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức, các hoạt động, giải thưởng của Hội Sinh viên các cấp, tập huấn kỹ năng, giúp các đồng chí cán bộ Hội Sinh viên nắm rõ được vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức Hội, tự tin thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho các đồng chí cán bộ Hội Sinh viên giao lưu, học hỏi.

3. Các hoạt động được tổ chức an toàn, vui tươi, có ý nghĩa để lại dấu ấn tốt đẹp trong mỗi đồng chí cán bộ Hội.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Là cán bộ Hội các cấp: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành các Liên chi hội sinh viên (LCHSV); Ủy viên Ban Chấp hành các Chi hội.

Các LCHSV các Viện/Khoa đào tạo được chia thành 6 đội, mỗi đội có 35 đồng chí.

Đội 1: LCHSV Khoa Kinh tế.

Đội 2: LCHSV Khoa Xây dựng, Viện KT&CN, SP Ngoại ngữ.

Đội 3: LCHSV Viện NN&TN, Giáo dục QP-AN, GD Thế chất, Địa lý & QLTN.

Đội 4: LCHSV Khoa Luật, GD Chính trị.

Đội 5: LCHSV Viện SP Tự nhiên, Viện CNHS-MT.

Đội 6: LCHSV Khoa SP Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Tập huấn nâng nâng cao kiến thức về cơ cấu tổ chức, hoạt động thường niên, các giải thưởng của tổ chức Hội Sinh viên các cấp

          Thời gian: Từ 7h30 đến 9h30, Chủ nhật, ngày 18/3/2018

          Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh.

          Chủ trì: Đ/c Phan Thị Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Vinh.

2. Diễn đàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Sinh viên các cấp

          Thời gian: Từ 9h30 đến 11h00, Chủ nhật, ngày 18/3/2018

          Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh.

Các đội tham gia chương trình tập huấn 6 nhóm lĩnh vực và tổ chức 6 diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm:

- CDIO và vấn đề tự học trong sinh viên

- Nghiên cứu khoa học, Khởi nghiệp

- Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng

- Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao

- Tình nguyện

- Nắm bắt tình hình dư luận trong sinh viên

Tại mỗi diễn đàn có 01 khách mời (Đại diện Ban Thư ký Hội Sinh Trường), 01 chủ trì và 01 thư ký (các đồng chí nằm trong các đội tập huấn). Các đội tham gia diễn đàn tự chuẩn bị tối thiểu 01 ý kiến thảo luận, xoay quanh vấn đề chỉ ra thực trạng và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động.

3. Teambuilding

          Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00, Chủ nhật, ngày 18/3/2018

          Địa điểm: Cơ sở 2 - Trường Đại học Vinh.

Tất cả các đội tham gia tập huấn sẽ cùng tham gia vào chương trình Teambuilding theo hướng dẫn của Ban Tổ chức (có thông báo cụ thể sau).

4. Đêm nhạc sinh viên

          Thời gian: Từ 19h00 đến 22h00, Chủ nhật, ngày 18/3/2018

          Địa điểm: Cơ sở 2 - Trường Đại học Vinh.

Mỗi Đội thi bốc thăm tập luyện 01 tiết mục (theo thể loại đã được bốc thăm: Hát, nhảy, hài kịch...) và 01 tiết mục tập thể do tất cả các thành viên cùng biểu diễn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Sinh viên Trường

- Chuẩn bị tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, nội dung, an ninh trật tự, kỹ thuật… phục vụ hoạt động.

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức tập huấn, khen thưởng, nội dung thi phù hợp.

- Thành lập Ban Giám khảo, Ban Tổ chức.

- Cấp giấy chứng nhận cho mỗi đồng chí sau khi hoàn thành chương trình tập huấn.

2. Các LCHSV các Viện/Khoa

- Xây dựng, chọn các đồng chí có năng lực và nguyện vọng tham gia theo số lượng quy định ở trên.

- Chủ động chuẩn bị kinh phí cho việc tham gia tập huấn của đơn vị mình.

- Báo cáo nội dung tham gia đến Lãnh đạo Viện/Khoa, Đoàn Viện/Liên chi đoàn.

- Các đơn vị đăng ký các nội dung cụ thể và nộp bản đăng ký (theo mẫu) cho Văn phòng Hội Sinh viên trường để báo cáo với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường duyệt trước khi tổ chức hoạt động.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên năm học 2017 - 2018”, yêu cầu các LCHSV Viện/Khoa báo cáo với cấp ủy, Lãnh đạo Viện, Ban Chủ nhiệm khoa triển khai thực hiện theo thời gian, nội dung kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Hội Sinh viên Tỉnh (b/c)

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Cấp ủy, lãnh đạo các khoa, viện (b/c),

- Các đ/c UVBCH Hội SV (t/h),

- Các LCHSV (t/h),     

- Lưu VP Hội SV, đăng Website.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Chủ tịch

 

(đã ký)

 

Phan Thị Quỳnh Trang