Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học gồm:
1. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2020), kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
2. Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xây dựng và triển khai Kế hoạch của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
3. Tổ chức Đại hội Hội Sinh viên cấp trường nhiệm kỳ 2020 - 2023.
4. Đổi mới phương thức triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên trong trạng thái “Bình thường mới”, đảm bảo an toàn cho cán bộ, hội viên, sinh viên.
5. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp. Chú trọng tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng tạo môi trường để hội viên, sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, đồng hành với sinh viên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ sinh viên về học tập, sinh hoạt.

Tin bài: Văn phòng Hội Sinh viên