HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 07-KH/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

   TP. Vinh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trìnhLa bàn Sinh viên năm 2020

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021; căn cứ Kế hoạch Chào đón tân sinh viên khóa 61, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức chương trình “La bàn Sinh viên” như  sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.    Là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023 và chào đón tân sinh viên khóa 61.

2.    Tạo cơ hội cho các tân sinh viên được gặp mặt, trao đổi cùng các anh chị tiền bối có nhiều kinh nghiệm, đạt được nhiều thành công ngay từ khi còn ở trên giảng đường.

3.    Các hoạt động được tổ chức an toàn, vui tươi, có ý nghĩa để lại dấu ấn tốt đẹp trong mỗi đồng chí cán bộ Hội.

II.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Là tân sinh viên Khóa 61 của các Khoa/Viện thuộc Trường Đại học Vinh.

III.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Chương trình “La bàn sinh viên 2020” được tổ chức vào 14h00 ngày 29/10/2020 tại Hội trường A – Trường Đại học Vinh dưới hình thức talkshow với chủ đề Sinh viên với khởi nghiệp. Chương trình hi vọng sẽ mang tới cho các tân sinh viên nguồn cảm hứng và giúp các bạn chuẩn bị những hành trang đầu tiên để thực hiện ước của mình.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Hội Sinh viên Trường

-   Chuẩn bị tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, nội dung, an ninh trật tự, kỹ thuật… phục vụ hoạt động.

-   Chuẩn bị kinh phí tổ chức chương trình, nội dung chương trình phù hợp.

2.  Các LCHSV các Viện/Khoa

-   Thông báo đến các tân sinh viên Khóa 61 để các bạn được biết tham gia.

-   Báo cáo nội dung tham gia đến Lãnh đạo Viện/Khoa, Đoàn Viện/Liên chi đoàn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “La bàn Sinh viên” năm 2020, yêu cầu các LCHSV Viện/Khoa báo cáo với cấp ủy, Lãnh đạo Viện, Ban Chủ nhiệm khoa triển khai thực hiện theo thời gian, nội dung kế hoạch.

 

Nơi nhận:

-  Hội Sinh viên Tỉnh (b/c);

-  Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c);

-  Cấp ủy, lãnh đạo các khoa, viện (b/c);

-  Các đ/c UVBCH Hội SV (t/h);

-  Các LCHSV (t/h);

-  Lưu VP Hội SV, đăng Website.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
CHỦ TỊCH

 

 

(Đã )

 

Phan Thị Quỳnh Trang