Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Học viện Tài chính phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ VI.

Chi tiết Kế hoạch và Thể lệ Hội thi vui lòng xem tại: https://drive.google.com/drive/folders/1aUkYQPgXE0OSSrYQWmDJAVV2uPVvoG8v?usp=sharing