Ngày 5/12/2019 tại nhà A1 tầng 4 trường Đại học Vinh diễn ra buổi Đại hội LCH  SV của viện KHXH&NV nhiệm kì 2019 – 2022. Đến với buổi Đại hội LCH SV Viện KHXH&NV rất hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý : thầy Viện trưởng viện KHXH&NV, bí thư viện nhiệm kì cũ, tân bí thư viện, các thầy cô trong viện KHXH&NV, cùng với các đại biểu chính thức.


Đại hội thông qua một số nội dung :

  1. Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào SV nhiệm kì 2017 – 2019.
  2. Chia tay BCH nhiệm kì cũ và bầu BCH khóa mới nhiệm kì 2019 – 2022.
  3. Nêu ra những thành tựu đat được, bên cạnh đó còn có những tồn tại, hạn chế đưa ra những nguyên nhân cụ thể. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho BCH khóa mới nhiệm kì 2019 – 2022.

 

Với những con người có long say mê, nhiệt tình, với các phẩm chất đạo đức tốt đẹp, đồng thời có sự tin tưởng, giúp đỡ, ủng hộ của các thầy cô trong viện, và các bạn sinh viên các khóa sẽ là động lực to lớn giúp cho LCH SV Viện KHXH&NV cống hiến hết sức mình. Nhiệm kì tới LCH SV Viện KHXH&NV sẽ gắt hái được nhiều thành tựu hơn nữa.

Được sự tán thành, chấp thuận của tất cả các vị khách quý, các vị Đại biểu Đại hội LCH SV viện KHXH&NV đã thành công một cách tốt đẹp. Và LCHSV viện sẽ ngày càng năng nổ. nhiệt tình hơn để đem đến thành công cho LCH nói riêng và viện KHXH&NV, trường Đại học Vinh nói chung.

Đội truyền thông VUMC