Chiều ngày 28/11/2019, Đại hội Đại biểu Liên chi hội sinh viên (LCHSV) Viện Kỹ thuật & Công nghệ nhiệm kỳ 2019 - 2022 diễn ra trong không khí tuổi trẻ Trường Đại học Vinh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ III.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XI với sự tham dự của Thạc sỹ Lê Văn Minh – Phó viện trưởng, thầy Hoàng Võ Tùng Lâm, cô trợ lý Quản lý sinh viên Đặng Thị Bích Hạnh, thầy Trần Đình Dũng – Bí thư đoàn viện, chị Phan Thị Quỳnh Trang – Chủ tịch hội sinh viên trường.

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2019 - 2022, xây dựng LCHSV Viện Kỹ thuật & Công nghệ vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hòa chung trong không khí đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh và Ban Lãnh đạo Viện Kỹ thuật & Công nghệ, LCHSV Viện Kỹ thuật & Công nghệ đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm: một mặt, tham gia tốt các hoạt động do Hội cấp trên phát động, mặt khác triển khai, tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù của Viện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, của Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Viện, của Ban Thường vụ Đoàn Viện, với tinh thần thống nhất, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội quyết nghị:

  1. Tán thành và thông qua báo cáo của Ban Chấp hành LCH SV nhiệm kỳ 2017 - 2019 trình Đại hội
  2. Đại biểu LCH SV Viện Kỹ thuật & Công nghệ nhiệm kỳ 2019 - 2022. Công tác Hội và phòng trào sinh viên nhiệm kỳ 2019 - 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Viện, là thời kỳ tổ chức Hội phải góp phần cùng với toàn trường thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng Nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia.
  3. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành LCH SV Viện Kỹ thuật & Công nghệ, nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực lãnh đạo công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành LCH SV Viện Kỹ thuật & Công nghệ nhiệm kỳ 2019 - 2022 tiếp tục cụ thể hoá mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã được Đại hội thông qua để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu LCHSV Viện Kỹ thuật & Công nghệ, nhiệm kỳ 2019 – 2022, tiếp tục góp phần xứng đáng vào công tác Hội, phong trào sinh viên của nhà trường, góp phần xây dựng Viện Kỹ thuật & Công nghệ ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Đội truyền thông VUMC