HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: /KH - HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

 

THỂ LỆ CUỘC THI “SV ĐẠI HỌC VINH NĂM 2019”

I. Các đội dự thi

Gồm 6 đội tuyển dự thi đến từ 6 nhóm ngành thuộc trường Đại học Vinh. Mỗi đội dự thi gồm 15 sinh viên xuất sắc đến từ 6 nhóm ngành:

- Đội 1: Kinh tế; Viện Sư phạm Tự nhiên;

- Đội 2: Viện Kỹ thuật - Công nghệ, Viện Sư phạm Xã hội;

- Đội 3: Viện Nông nghiệp & Tài nguyên, Giáo dục QP-AN, Giáo dục Thể chất;

- Đội 4: Viện Khoa học XH & Nhân văn; Sư phạm Ngoại ngữ;

- Đội 5: Giáo dục, Xây dựng;

- Đội 6: Luật, Viện CNHS - MT

II. Hình thức tổ chức và các phần thi

 1. Các đội tuyển dự thi bắt thăm và chia thành 2 bảng:

- Bảng A gồm các đội tuyển:….

- Bảng B gồm các đội tuyển:….

Lưu ý: Sau khi có kết quả bốc thăm, mỗi đội tự đặt tên cho đội thi của mình. Tên đội thi được sử dụng trong suốt quá trình thi. Yêu cầu: Tên đội thi có nội dung trong sáng, dễ hiểu, khuyến khích tên gọi thể hiện được đặc thù của nhóm ngành.

2. Cuộc thi sẽ diễn ra qua hai vòng: Vòng bảng và vòng chung kết

Vòng bảng được diễn ra trong 2 đêm 27 – 28/10/2019 để chọn ra 3 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 06/11/2019. Cụ thể như sau:

Vòng loại

Các đội thi

Thời gian

Địa điểm

Vòng bảng

Bảng A

19h30’ ngày 19/04/2019

Hội trường A

Đại học Vinh

Bảng B

19h30’ ngày 20/04/2019

Chung kết

Nhất bảng A

Nhất bảng B

Nhì cao nhất

19h30’ ngày 27/04/2019

Hội trường A

Đại học Vinh

Mỗi bảng thi đấu sẽ có những chủ đề khác nhau. Cụ thể:

- Vòng loại bảng A: Chủ đề “Thần tượng của giới trẻ”

- Vòng loại bảng B:  Chủ đề “Chia tay văn minh”

- Vòng Chung kết: Chủ đề “ Tiền nhiều để làm gì?”

3. Trên cơ sở những chủ đề của từng bảng đấu, các đội thi sẽ tiến hành thi đấu ở 03 phần thi, những phần thi này đều phải hướng tới chủ đề của bảng đấu. Các phần thi gồm có:

3.1. Phần thi thứ nhất: SV Truyền cảm hứng

- Trong phần thi này, các đội dự thi có thể sử dụng nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, có nội dung liên quan đến chủ đề của bảng đấu.

- Thời gian thể hiện trong vòng 5 phút.

- Yêu cầu: Các tiết mục tham gia dự thi phải có nhân vật truyền cảm hứng và có nội dung giới thiệu về đội thi, chủ đề cuộc thi. Nếu vượt quá thời gian quy định, trong vòng 1 phút trừ 0,5 điểm, trong vòng 2 phút trừ 1 điểm,…

Mỗi ban giám khảo sẽ có những góp ý cho các đội chơi và cho điểm theo thang điểm 10. Tổng điểm của ban giám khảo (sau khi đã trừ, nếu có) là số điểm mà đội đạt được trong vòng thi này.

3.2. Phần thi thứ hai. SV Thông thái

  - Trong phần thi này, mỗi đội thi phải đưa ra một câu hỏi cho các đội còn lại bằng nhiều hình thức khác nhau (sử dụng các đồ vật, ngôn ngữ hình thể, hành động…). Các đội còn lại có thời gian là 1 phút để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời của đội mình. Sau khi các đội bạn đã đưa ra câu trả lời, đội đặt câu hỏi sẽ công bố đáp án của đội mình.

   - Giám khảo cho điểm mỗi đội chơi dựa vào sự thông thái trong các tình huống, cũng như câu trả lời hay, dí dỏm của các đội chơi theo thang điểm 10. Tổng điểm của Ban giám khảo là điểm mà đội chơi đạt được trong phần thi này.

        3.3. Phần thi thứ 3: SV Nói

  - Các đội chơi sử dụng các hình thức nghệ thuật khác nhau để tạo ra các tiết mục, nói lên quan điểm và đưa ra thông điệp về chủ đề của bảng thi. Thời gian thể hiện tối đa là 5 phút. Nếu vượt quá thời gian quy định, trong vòng 1 phút bị trừ 0,5 điểm, trong vòng 2 phút trừ 1 điểm,…

  - Mỗi ban giám khảo nhận xét về phần thi và cho điểm theo thang điểm 10 dựa trên nhiều tiêu chí. Tổng điểm của Ban giám khảo (sau khi trừ, nếu có) là số điểm mà đội chơi đạt được trong phần thi.

  Tổng điểm cả 3 vòng thi sẽ quyết định chiến thắng của các đội thi trong từng đêm thi. Đội có số điểm cao nhất là đội giành giải Nhất, đội có số điểm cao thứ hai sẽ là đội giành giải Nhì, đội có số điểm cao thứ ba sẽ giành giải Ba của đêm thi đó.

IV. Giải thưởng

- Giải Nhất: 4 triệu đồng cùng hoa và cúp lưu niệm của Ban tổ chức;

- Giải Nhì: 3 triệu đồng cùng hoa và cúp lưu niệm của Ban tổ chức;

- Giải Ba:  2 triệu đồng cùng hoa và cúp lưu niệm của Ban tổ chức.

 

Nơi nhận:

- TT, Hội Sinh viên Tỉnh(b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các đơn vị đề nghị tài trợ;

- Các LCH (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phan Thị Quỳnh Trang